ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภิกษุณีธัมมนันทา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ดร.ฉัตรสุมาลย์ เป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา เมื่อ พ.ศ. 2512 และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2516 - 2543 มีผลงานวิชาการ เขียนบทความธรรมมะ และเป็นพิธีกรรายการธรรมะ ถ่ายทอดทาง[[ช่อง 3]] เป็นผู้แปลหนังสือ ''ลามะจากลาซา'' ของ[[ทะไลลามะ]]
 
ดร.ฉัตรสุมาลย์ บวชบรรพชาเป็น[[สามเณรี]]ภิกษุณี โดยคณะภิกษุสงฆ์ และภิกษุณีสงฆ์ จากสยามนิกาย ประเทศศรีลังกา เมื่อต้นปี พ.ศ. 2544 และบรรพชาเป็นภิกษุณี ที่ประเทศศรีลังกา เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 25472544 มีฉายาว่า '''ธัมมนันทา''' เป็นภิกษุณีชาวไทยรูปที่สอง ปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่ [[วัตรทรงธรรมกัลยาณี]] [[ตำบลพระประโทน]] [[จังหวัดนครปฐม]] (สามเณรี และ ภิกษุณี ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากคณะสงฆ์ไทย)
 
==อ้างอิง==
94,496

การแก้ไข