ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถโดยสารประจำทาง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ช่วยดูหน่อยนะ
(New page: ท่ารถ หรือสถานีรับส่งผู้โดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทาง หรือรถทัวร์...)
 
(ช่วยดูหน่อยนะ)
{{ช่วยดูหน่อย}}
 
ท่ารถ หรือสถานีรับส่งผู้โดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทาง หรือรถทัวร์ ปกติท่ารถจะมีอยู่ในทุกจังหวัดในประเทศไทย ทุกอำเภอ และอาจจะมีบางตำบลที่เป็นตำบลสำคัญๆ ท่ารถแบ่งออกได้เป็นหลายแบบ ทั้งท่ารถขนาดใหญ่สำหรับรถโดยสารประจำทางขนาดใหญ่หรือรถทัวร์ ท่ารถขนาดกลางสำหรับรถโดยสารขนาดกลาง และท่ารถขนาดเล็กสำหรับรถโดยสารขนาดเล็ก หรือรถสองแถว ซึ่งขนาดของท่ารถจะขึ้นอยู่กับสำคัญของจังหวัด อำเภอ หรือตำบลนั้นๆ
 
2,276

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์