ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พืชบก"

เพิ่มขึ้น 960 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
=== พืชมีท่อลำเลียง ===
พืชอื่นที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมบนบกได้ดีกว่าปรากฎอยู่ในช่วง[[ยุคไซลูเรียน]] ระหว่าง[[ยุคดิโวเนียน]]พืชมีหลากหลายขึ้นและกระจายในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันกลายเป็น[[พืชมีท่อลำเลียง]]หรือเทรคีโอไฟต์ (tracheophytes) ซึ่งมีเนื้อเยื่อท่อลำเลียงหรือ[[เทรคีด]]ซึ่งใช้ส่งผ่านน้ำตลอดทั่วลำต้นและผิวนอกเพื่อป้องกันเนื้อเยื่อถูกทำลายจากการสูญเสียน้ำ ในพืชมีท่อลำเลียงส่วนมาก สปอโรไฟต์จะเป็นช่วงวงจรที่เหนือกว่าและมีการพัฒนา[[ใบ]]แท้จริง, [[ลำต้น]] และ [[ราก]] ขณะที่แกมีโทไฟต์เหลือเป็นช่วงสั้นๆ
<!--
Other plants, better adapted to terrestrial conditions, appeared during the [[Silurian]] period. During the [[Devonian]] period, they diversified and spread to many different land environments, becoming the [[vascular plant]]s or [[Tracheophyta|tracheophytes]]. Tracheophyta have vascular tissues or [[tracheid]]s, which transport water throughout the body, and an outer layer or cuticle that resists [[desiccation|drying out]]. In most vascular plants, the sporophyte is the dominant individual, and develops true [[leaf|leaves]], [[Plant stem|stems]], and [[root]]s, while the gametophyte remains very small.
 
พืชมีท่อลำเลียงหลายชนิดยังคงใช้สปอร์ในการกระจายพันธุ์ มีอยู่สองกลุ่ม:
Many vascular plants, however, still disperse using spores. They include two extant groups:
 
* [[Lycopodiophyta]] ([[clubmossคลับมอสส์]]es)
* [[เฟิร์น|Pteridophyta]] (fernsเฟิร์น, whisk fernsหวายทะนอย, andและ [[horsetailหญ้าถอดปล้อง]]s)
<!--
 
Other groups, which first appeared towards the end of the Paleozoic era, reproduce using [[desiccation]]-resistant capsules called [[seed]]s. These groups are accordingly called [[spermatophyte]]s or seed plants. In these forms, the gametophyte is completely reduced, taking the form of single-celled [[pollen]] and [[ovum|ova]], while the sporophyte begins its life enclosed within the seed. Some seed plants may even survive in extremely arid conditions, unlike their more water-bound precursors. The seed plants include the following extant groups:
9,293

การแก้ไข