ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สามเหลี่ยมมรกต"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
==ความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต==
 
เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ประเทศที่อยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมมรกต เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นผู้เสนอ โดยฝ่ายไทยนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อ 12 กุมภาพันธ์​ พ.ศ.​ 2545 และดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานของไทยที่รับผิดชอบคือ [[กระทรวงการต่างประเทศ]] และ [[กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา]] รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง เช่น [[องค์การการท่องเที่ยวโลก]] (World Tourism Organization: WTO) และ [[UNDP]] เป็นต้น<ref>[http://www.mfa.go.th/web/1487.php สามเหลี่ยมมรกต] เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ</ref>
 
==อ้างอิง==
3,620

การแก้ไข