ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล เจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์
|สี = hotpink
|ภาพ =
|ภาพกว้าง =
|คำบรรยายภาพ =
|พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงา
|พระนามเต็ม =
|ฐานันดรศักดิ์ = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
|วันประสูติ = วันศุกร์ เดือน ๘ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘
|วันสวรรคต = วันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘
|พระอิสริยยศ = พระราชธิดา ใน [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|พระราชบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|พระบิดา =
|พระราชมารดา =
|พระมารดา = [[เจ้าจอมมารดาเขียว สุนทรกุล ณ ชลบุรี]]
|มารดา =
|พระชายา =
|ชายา =
|หม่อม =
|พระราชสวามี =
|พระสวามี =
|พระราชโอรส/ธิดา =
|บุตร/ธิดา =
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
}}
 
'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุไร กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ''' ทรงเป็นพระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ประสูติแต่[[เจ้าจอมมารดาเขียว สุนทรกุล ณ ชลบุรี]] (พระธิดาใน[[กรมขุนสุนทรภูเบศร์]])
 
ผู้ใช้นิรนาม