ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกณฑ์วิธีต้นไม้แบบทอดข้าม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
== ผลเสียจากการเกิดลูป (loop) ขึ้นในระบบเน็ทเวิร์กเน็ตเวิร์ก (Network) ==
 
 
== การหา Root Bridge ==
 
เพื่อป้องกันการเกิดลูป (loop) ในเน็ทเวิร์กเน็ตเวิร์ก (network) อุปกรณ์สวิทช์ (switch) ทั้งหมดในเน็ทเวิร์กเน็ตเวิร์ก จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อกำหนดจุดอ้างอิงเดียวกันในการป้องกันลูป ซึ่งจุดอ้างอิงที่ว่านี้เรียกว่า Root Bridge (Root Switch)
ในกระบวนการเลือก Root Bridge นี้สวิทช์ทุกตัวจะอาศัย Bridge ID ซึ่งเป็นค่าเฉพาะตัวของสวิทช์แต่ละตัวเป็นเงื่อนไขในการเลือก โดยค่า Bridge ID มีขนาด 8 ไบท์ (byte) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่<br />
1. Bridge Priority (2 ไบท์) : ระบุความสำคัญของสวิทช์นั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสวิทช์อื่นๆในเน็ทเวิร์กเน็ตเวิร์ก โดยมีค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 65,535<br />
2. MAC Address (6 ไบท์) : เนื่องจากค่า Bridge Priority สามารถที่จะกำหนดเองได้ทำให้แต่ละ bridge มีโอกาสที่จะมี Bridge Priority เท่ากัน จึงมีการนำค่า MAC Address ของสวิทช์ ซึ่งเป็นค่าเฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ มาเป็นส่วนหนึ่งของ Bridge ID เพื่อให้กระบวนการหา Root Bridge สามารถทำได้สมบูรณ์
สำหรับในเน็ทเวิร์กใดๆเน็ตเวิร์กใดๆนั้นจะมี Root Bridge ได้เพียงแค่ 1 เดียวเท่านั้น โดย Bridge ที่มีค่า Bridge ID ต่ำที่สุดจะถูกเลือกให้เป็น Root Bridge ส่วน Bridge อื่นๆจะถูกเรียกว่า Non Root Bridge
 
== Bridge ID ==
 
 
Bridge ID เป็นพารามิเตอร์หนึ่งใน BPDU ที่สวิทช์แลกเปลี่ยนกัน เพื่อใช้ในการกำหนดว่าสวิทช์ใดจะทำหน้าที่เป็น Root Bridge ในเน็ทเวิร์กนั้นๆเน็ตเวิร์กนั้นๆ
 
Bridge ID จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
 
 
Root Bridge เป็นจุดอ้างอิงของเน็ตเวิร์กหนึ่ง สวิทช์ทุกตัวในเน็ทเวิร์กเน็ตเวิร์กจะต้องมี Root Bridge เป็นค่าเดียวกันเสมอซึ่งจะทำให้ไม่เกิดลูปเป็นเห็น Network Topology (Tree) เดียวกัน
 
สำหรับคุณสมบัติของ Root Bridge ได้แก่
 
1. Root Bridge คือ Bridge ที่มีค่า Bridge ID (BID) ต่ำที่สุดในเน็ทเวิร์กเน็ตเวิร์ก
 
2. ทุก port บน Root Bridge จะมี state Forward เสมอ (ไม่มี port ใดมี state เป็น block)
 
 
- '''Root Bridge ID''' : บ่งบอก Bridge ID ของ Root Bridge ในเน็ทเวิร์กที่สวิทช์เน็ตเวิร์กที่สวิทช์ตัวนี้รู้จัก<br />
- '''Sender Bridge ID''' : ระบุ Bridge ID ของตัวสวิทช์เจ้าของ BPDU Frame นี้เอง (สำหรับ BPDU ของ Root Bridge จะมีค่าของ Root Bridge ID กับ Sender Bridge ID เหมือนกัน)
 
113

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์