ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกณฑ์วิธีต้นไม้แบบทอดข้าม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
== Bridge ID ==
 
 
[[ภาพ:Spanning4.jpg|380px|left]]
 
 
== กฎของ Spanning tree ==
 
 
1.port ทุก port ของ Root Bridge จะไม่ถูก Block เลย ชื่อของ port จะเรียกว่า Designate Switch จะมีเส้นทางเดียวที่ไปยัง Root Bridge โดยดูจากค่า Cost
 
เลือกค่า Cost ที่ต่ำที่สุด
 
2.port ที่วิ่งไป Root Bridge เรียกว่า Root port 1 Switch มี 1 Root port
 
3.มี Designate port 1 port ต่อ Segment
 
4.port ที่ Block คือ Non Designate port
 
 
 
 
== Bridge Protocol Data Unit ==
 
 
 
[[ภาพ:Spanning_tree3.jpg|450px|left]]
 
 
 
 
Bridge ID เป็นตัวเลือกว่าใครจะมาเป็น Root Bridge แลกเปลี่ยน BPDU แล้วก็คุยกันว่ามีค่า Cost เท่าไหร่พอมันเรียนรู้ BPDU
 
เรียบร้อยแล้วมันก็จะทำการ Convergen Network Block port
 
 
 
 
== กฎของ Spanning tree ==
 
 
1.port ทุก port ของ Root Bridge จะไม่ถูก Block เลย ชื่อของ port จะเรียกว่า Designate Switch จะมีเส้นทางเดียวที่ไปยัง Root Bridge โดยดูจากค่า Cost
 
เลือกค่า Cost ที่ต่ำที่สุด
 
2.port ที่วิ่งไป Root Bridge เรียกว่า Root port 1 Switch มี 1 Root port
 
3.มี Designate port 1 port ต่อ Segment
 
4.port ที่ Block คือ Non Designate port
 
 
 
 
== Bridge Protocol Data Unit ==
 
 
Spanning tree มันจะคุยกันโดยแต่ละตัวจะส่งข้อมูลเป็นชุดข้อมูลขนาดเล็ก ที่เรียกว่า Bridge Protocal Data Unit หรือ BPDU ทุกครั้งที่ส่ง BPDU มันจะบอกว่า
 
[[ภาพ:Spanning_tree3.jpg|450px|left]]
ตัวไหนคือ Root Bridge หรือใครคือ Root ID จากนั้นมันก็วิ่งไปที่ root ว่ามีค่า Cost เท่าไหร่ แล้วข้อมูล BPDU ใครเป็นคนส่งก็ดูจาก portที่มันส่ง BPDU มันก็จะ
 
บอกว่า Root Bridge คือตัวไหน และค่า Cost เท่าไหร่
 
 
 
 
== Bridge ID ==
 
 
[[ภาพ:Spanning4.jpg|380px|left]]
 
 
 
 
Spanning tree มันจะคุยกันโดยแต่ละตัวจะส่งข้อมูลเป็นชุดข้อมูลขนาดเล็ก ที่เรียกว่า Bridge Protocal Data Unit หรือ BPDU ทุกครั้งที่ส่ง BPDU มันจะบอกว่า
 
ตัวไหนคือ Root Bridge หรือใครคือ Root ID จากนั้นมันก็วิ่งไปที่ root ว่ามีค่า Cost เท่าไหร่ แล้วข้อมูล BPDU ใครเป็นคนส่งก็ดูจาก portที่มันส่ง BPDU มันก็จะ
 
บอกว่า Root Bridge คือตัวไหน และค่า Cost เท่าไหร่
 
 
Bridge ID เป็นตัวเลือกว่าใครจะมาเป็น Root Bridge แลกเปลี่ยน BPDU แล้วก็คุยกันว่ามีค่า Cost เท่าไหร่พอมันเรียนรู้ BPDU
 
เรียบร้อยแล้วมันก็จะทำการ Convergen Network Block port
 
 
113

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์