สิทธิผู้ใช้

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จัดการกลุ่มผู้ใช้  
ดูกลุ่มผู้ใช้กำลังดูสิทธิผู้ใช้ของผู้ใช้ OctraBot (คุย | ส่วนร่วม)

สมาชิกของ: บอต

สมาชิกโดยปริยายของ: ผู้ใช้พื้นฐาน

ปูมสิทธิผู้ใช้

  • 20:20, 5 มิถุนายน 2553 Lerdsuwa คุย ส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ OctraBot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต
  • 20:20, 5 มิถุนายน 2553 Lerdsuwa คุย ส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ OctraBot จาก บอต เป็น (ผู้ใช้ทั่วไป) (ทดลองเอาสถาณะบอตออกแล้วใส่ใหม่ เนื่องจากซ่อนการแก้ไขที่หน้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้)
  • 22:38, 29 พฤษภาคม 2553 Lerdsuwa คุย ส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ OctraBot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (approved)