พิคลอแรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
พิคลอแรม
Picloram.png
ชื่อตาม IUPAC 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinecarboxylic acid
ชื่ออื่น พิคลอแรม
Tordon
Grazon
เลขทะเบียน
ตัวย่อ ATCP
เลขทะเบียน CAS [1918-02-1]
SMILES
คุณสมบัติ
สูตรเคมี C6H3Cl3N2O2
มวลต่อหนึ่งโมล 241.46
ลักษณะทางกายภาพ ของแข็ง เป็นผลึก
จุดหลอมเหลว

218.5 °C

หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
แหล่งอ้างอิงของกล่องข้อมูล

พิคลอแรม (อังกฤษ: Picloram) เป็นสารกำจัดวัชพืชที่ใช้ควบคุมวัชพืชที่มีเนื้อไม้ มีชื่อทางการค้าว่า Tordon และ Grazon ใช้กำจัดวัชพืชใบกว้างแต่หญ้าส่วนใหญ่จะทนสารนี้ได้ [1] พิคลอแรมจัดเป็นอนุพันธ์ที่มีคลอรีนของกรดพิโคลินิก จัดเป็นสารกำจัดวัชพืชกลุ่มไพริดีน และออกฤทธิ์เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุ่มออกซินได้ด้วย

สามารถฉีดพ่นพิคลอแรมบนใบ ฉีดเข้าไปในพืช ทาบนรอยตัดหรือราดที่โคนของพืชซึ่งจะถูกดูดซึมไปที่ราก เมื่อถูกดูดซึมใบ ลำต้นหรือรากเพียงแห่งเดียว พิคลอแรมสามารถกระจายไปได้ทั่วพืช ในช่วงสงครามเวียดนามส่วนผสมของพิคลอแรมและ 2,4 - Dหรือฝนขาว ใช้พ่นบนพืชที่รอดจากการฉีดพ่นด้วยฝนเหลือง (2,4,5 - T และ 2,4 - D)

พิคลอแรมเป็นพิษปานกลางต่อตาและเป็นพิษต่อผิวหนัง[1] ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อมนุษย์ของพิคลอแรม จึงยากจะอธิบายอาการของการสัมผัสแบบเฉียบพลัน ถ้าได้รับสารปริมาณมากจะมีอาการคลื่นไส้

พิคลอแรมมีความคงตัวมากที่สุดในกลุ่มของสารเคมีกำจัดวัชพืช[2] ไม่ยึดติดกับดินจึงอาจถูกชะลงสู่น้ำบาดาล ส่วนใหญ่ถูกย่อยสลายในดินและน้ำโดยจุลินทรีย์ มีแนวโน้มน้อยมากที่จะสะสมในสัตว์น้ำ การทำปุ๋ยมูลสัตว์ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัตว์ไม่ได้กินพืชที่ได้รับพิคลอแรม พิคลอแรมในมูลสัตว์ยังคงมีฤทธิ์ฆ่าพืชใบกว้าง[3]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]