พวกปฏิกิริยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พวกปฏิกิริยา[1] (อังกฤษ: reactionary หรือ reactionist) คือ บุคคลที่มีแนวคิดแบบ "ปฏิกิริยา" (reaction) กล่าวคือ อนุรักษนิยมแบบสุดโต่ง (extreme conservativism) หรือขวาจัด (extreme rightism) และไม่เห็นด้วยกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือทางสังคม[2] พวกปฏิกิริยามีแนวคิดที่สนับสนุนการย้อนกลับไปสู่ "สถานะเดิมก่อนหน้านี้" (status quo ante) กล่าวคือ ย้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อหวนคืนสู่อดีตกาลก่อนการเปลี่ยนแปลงนั้น[3] บุคคลเหล่านี้ได้ชื่อว่า "ปฏิกิริยา" เพราะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ผู้อื่นมองว่าเป็นความก้าวหน้า[4] แนวคิดแบบพวกปฏิกิริยาเรียกว่า ปฏิกิริยานิยม (reactionism)[5]

ในแง่ประวัติศาสตร์ คำว่า "พวกปฏิกิริยา" เกิดขึ้นครั้งแรกในการปฏิวัติฝรั่งเศส[6] โดยใช้เรียกกลุ่มคนในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ที่พยายามจะนำพาสังคมให้กลับไปสู่ยุคเดิมที่มีระบอบกษัตริย์หลังจากที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส[3]

การเป็นพวกปฏิกิริยามักถูกมองในแง่ลบ[3] น้อยคนจะเรียกขานตนเองว่าเป็นพวกปฏิกิริยา และคำว่า "พวกปฏิกิริยา" มักใช้เป็นคำประณามมากกว่าคำชื่นชม[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน (2001-08-17). "Reactionary". ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน. ราชบัณฑิตยสถาน. สืบค้นเมื่อ 2022-06-10.
  2. "Reactionary". Dictionary.com. Dictionary.com, LLC. 2022. สืบค้นเมื่อ 2022-06-10.
  3. 3.0 3.1 3.2 Spacey, J (2021-01-03). "6 Examples of Reactionary Politics". Simplicable. Simplicable. สืบค้นเมื่อ 2022-06-10.
  4. 4.0 4.1 "Reactionary". Vocabulary.com. Vocabulary.com, Inc. 2022. สืบค้นเมื่อ 2022-06-10.
  5. Sullivan, A (2017-05-01). "The Reactionary Temptation". Intelligencer. Vox Media, LLC. สืบค้นเมื่อ 2022-06-10.
  6. Lozada, C (2019-09-09). "Why reactionary nostalgia is stronger than liberal hope". The Washington Post. The Washington Post. สืบค้นเมื่อ 2022-06-10.