พระเจ้าทศรถ เมารยะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับกษัตริย์ในเรื่อง "รามายณะ" และ "รามเกียรติ์" ดูที่ ท้าวทศรถ
พระเจ้าทศรถ เมารยะ
Mauryan Empire ca. 265 BCE.png
แผนที่จักรวรรดิเมารยะ สีส้มเข้ม : อาณาเขตในรัชสมัย พระเจ้าอโศกมหาราช
สีส้มอ่อน : อาณาเขตในรัชสมัยพระเจ้าทศรถ เมารยะ

พระบรมนามาภิไธย พระเจ้าทศรถ เมารยะ
พระราชอิสริยยศ จักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์โมริยะ
ราชวงศ์ โมริยะ
ครองราชย์ 230-224 ปีก่อนคริสตกาล
บรมราชาภิเษก 230 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อน อโศก
รัชกาลถัดไป สัมปทิ
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 252 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต 224 ปีก่อนคริสตกาล

พระเจ้าทศรถ เมารยะ เป็น จักรพรรดิ องค์ที่ 4 แห่ง ราชวงศ์โมริยะ ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 311-319 เป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อพระอัยกาสวรรคตในปี พ.ศ. 311 พระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทนเนื่องจากพระปิตุลานั้นพระเนตรบอดขณะนั้นพระองค์มีพระชนม์ได้ 20 พรรษา ทรงครองราชย์ได้เพียง 8 ปีก็สวรรคตในปี พ.ศ. 319 พระโอรสของพระปิตุลาพระนามว่าสัมปทิจึงขึ้นครองราชย์แทน

ก่อนหน้า พระเจ้าทศรถ เมารยะ ถัดไป
พระเจ้าอโศกมหาราช 2leftarrow.png กษัตริย์แห่งราชวงศ์โมริยะ
(พ.ศ. 311 - พ.ศ. 319)
2rightarrow.png พระเจ้าสัมปทิ