ข้ามไปเนื้อหา

พระเจ้าทศรถเมารยะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าทศรถเมารยะ
จักรพรรดิเมารยะพระองค์ที่ 4
ครองราชย์ราว 232–224 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าอโศก
ถัดไปสัมปรติ
ประสูติ252 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต224 ปีก่อนคริสตกาล
พระนามเต็ม
ทศรถแห่งเมารยะ
ราชวงศ์จักรวรรดิเมารยะ
ศาสนาพุทธ

ทศรถ (อักษรโรมัน: Dasharatha) เป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิเมารยะ เสวยราชย์ราวระหว่าง 232–224 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์เป็นพระเจ้าหลานเธอในพระเจ้าอโศก และถือกันว่า สืบราชสมบัติต่อจากพระเจ้าอโศกในสถานะจักรพรรดิแห่งอินเดียและปริมณฑล (Greater India) พระองค์ทรงปกครองจักรวรรดิที่กำลังล่มสลาย เป็นช่วงเวลาที่ดินแดนต่าง ๆ ในจักรวรรดิของพระองค์พากันแข็งเมือง กระนั้น พระองค์ก็ทรงดำเนินนโยบายทางศาสนาและสังคมเฉกเช่นพระเจ้าอโศกต่อไป พระองค์เป็นเมารยกษัตริย์พระองค์สุดท้ายที่ให้จัดทำจารึกหลวง จึงเป็นเมารยกษัตริย์พระองค์สุดท้ายที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลประเภทจารึกด้วย พระองค์สิ้นพระชนม์ใน 224 ปีก่อนคริสตกาล พระราชวงศ์พระนาม สัมปรติ สืบราชบัลลังก์ต่อ