พระเจ้าดันกุน วังกยอม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระเจ้าดันกุน วังกยอม หรือพระนามเต็ม "พระเจ้าทันกุน จีแฮ วอนด็อก โซอึย นึงซอน ด็อกซู แห่งราชวงศ์โชซอน เป็นพระโอรสในเจ้าชายซังกยอง พระราชโอรสในพระเจ้าวอนจง พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 34 แห่งราชวงศ์คยองจู (ภายหลังถูกสถาปนาเป็น "พระเจ้า อินจง") กับพระนางฮันฮวางโบซูแห่งซองซอง (ภายหลังได้รับสถาปนาเป็น พระนางอึยฮเย พระพันปีหลวง) เมื่อ พระเจ้าดันกุน วังกยอม สวรรคตเมื่อพระชนมายุ 61 พรรษา พระราชโอรสได้ครองราชย์ต่อเป็นพระเจ้าบูแห่งโกโชซอน

พระราชวงศ์[แก้]

 • พระราชบิดา : องศ์ชาย ซังกยอง (ภายหลังถูกสถาปนาเป็น พระเจ้า อินจง)
 • พระราชมารดา : พระนาง ฮวางโบซู ตระกูล ฮัน แห่ง ซองซอง(ภายหลังถูกสถาปนาเป็น สมเด็จพระนางเจ้า อึยฮเย พระพันปีหลวง)
 • พระราชินี มี 3 พระองค์ :
 1. พระนางฮโยซอง ตระกูล ยง แห่ง ยอนึง (ภายหลังถูกสถาปนาเป็น พระนางโซยอน พระราชชนนี)
 2. พระนางฮเยอึย ตระกูล ซอง แห่ง นัมซาน (ภายหลังถูกสถาปนาเป็น พระนางโซวอน พระราชชนนี)
 3. พระนางฮยอนริน ตระกูล โซ แห่ง วอนซาน (พระนางโซริน พระพันปีหลวง)
 • พระราชโอรส
 1. องศ์ชาย บู มงกฎราชกุมาร แห่ง โกโชซอน ประสูติจาก พระราชินี ฮโยซอง ตระกูล ยง( พระเจ้าบู )
 2. องศ์ชาย จุน ประสูติจาก พระราชินี ฮเยอึย ตระกูล ซอง( พระเจ้าจุน )
 • พระราชธิดา
 1. องศ์หญิง ซุกฮยอน ประสูติจาก พระราชินี ฮยอนริน ตระกูล โซ
 2. องศ์หญิง ซุกฮเย ประสูติจาก พระราชินี ฮยอนริน ตระกูล โซ
 3. องศ์หญิง ซุกฮวี ประสูติจาก พระราชินี ฮยอนริน ตระกูล โซ
 4. องศ์หญิง ไม่ทราบพระนาม ประสูติจาก พระราชินี ฮยอนริน ตระกูล โซ