พระเจ้าจุนแห่งโกโชซอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมเด็จพระราชา จุน หรือ พระนามเติม คือ สมเด็จพระราชา จุน วอนด็อก จีแม อินยอน ซองฮเย คังมิน ด็อกซู แห่ง โกโชซอน ประสูติจ่าก พระเจ้า ดันกุน วังกยอม กับ สมเด็จพระราชินี ฮเยอึย ตระกูล ซอง แห่ง นัมซาน(ภายหลังถูกสถาปนาเป็น พระนาง โซวอน พระราชมารดา)พระเจ้า จุน สิ้นพระชนม์กลางสนามรบ ที่ เมือง ซองซอง เพราะถูกเหล่าทหารแห่งพระเจ้าวีมัน แห่งราชวงศ์ วีมัน โจซอน ทำร้าย จนสิ้นพระชนม์ พระเจ้า จุน สิ้นพระชนม์มายุ ได้ 38 ปี ทำให้ราชวงศ์ โกโชซอน ล่มสลายตลอดกาล

พระราชวงศ์[แก้]

  • พระราชบิดา สมเด็จพระราชา ดันกุน วังกยอม
  • พระราชมารดา สมเด็จพระราชินี ฮเยอึย ตระกูลซอง แห่ง นัมซาน(ภายหลังถูกสถาปนาเป็น พระนาง โซวอน พระราชมารดา)
  • มี สนม 2 พระองค์
  1. พระสนม วอนบิน ตระกูล อิน แห่ง โชเย
  2. พระสนม อินบิน ตระกูล โซ แห่ง นัมชอน
  • พระราชบุตร องศ์ชาย ซู มงกฎราชกุมาร แห่ง โกโชซอน ประสูติจาก พระสนม วอนบิน ตระกูล อิน แห่ง โชเย
  • พระราชธิดา องศ์หญิง เซซอง ประสูติจาก พระสนม อินบิน ตระกูล โซ แห่ง นัมชอน