พระเจ้ากุงเย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้ากุงเย
พระราชาแห่ง โคกูรยอใหม่
ครองราชย์ค.ศ. 901—24 กรกฎาคม ค.ศ. 918
ก่อนหน้าสถาปนาอาณาจักร
ถัดไปอาณาจักรล่มสลาย , แทโจ (ราชวงศ์โครยอ)
ประสูติ5 พฤษภาคม ค.ศ. 869
สวรรคต24 กรกฎาคม ค.ศ. 918 (49 ปี 80 วัน)

พระเจ้ากุงเย (อังกฤษ: Gung Ye) พระราชาองค์แรกและองค์เดียวแห่ง อาณาจักรโคกูรยอใหม่ หนึ่งใน สามอาณาจักรหลัง

พระเจ้ากุงเยประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 869 แต่ไม่มีหลักฐานว่าพระองค์เป็นโอรสของผู้ใดแต่ในพระราชพงศาวดารที่ชื่อ ซัมกุก ยูซา ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าคยองมุน ที่ประสูติแต่ผู้หญิงคนหนึ่ง

ใน ค.ศ. 901 พระเจ้ากุงเยได้สถาปนาอาณาจักรโคกูรยอใหม่ขึ้นโดยได้เปลี่ยนชื่ออาณาจักรเป็น แทบง เมื่อ ค.ศ. 915 หลังจากนั้นพระเจ้ากุงเยก็เกิดพระสติวิปลาสคิดว่าพระองค์เป็น มีนึก หรือพระศรีอาริยเมตตตรัยปกครองแบบเผด็จการจนชาวบ้านเดือดร้อนทนไม่ไหว

เหล่าขุนนางจึงตัดสินใจก่อการรัฐประหารจับพระเจ้ากุงเยสำเร็จโทษเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 918 และได้เชิญ วังกอน อัครมหาเสนาบดีแห่งแทบงขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น พระเจ้าแทโจ พร้อมกับเปลี่ยนชื่ออาณาจักรเป็น อาณาจักรโครยอ