พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระสุนทรธรรมประพุทธ์
(เกษร ฐานิสฺสโร)
พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร).jpg
เกิด19 ตุลาคม พ.ศ. 2481
อายุ78
อุปสมบท18 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
พรรษา58
วัดวัดเหนือ กาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก,ป.1-2,พธ.บ.
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเหนือ กาฬสินธุ์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร) (19 ตุลาคม พ.ศ. 2481- ปัจจุบัน) พระภิกษุในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท คณะมหานิกาย ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอยางตลาดและอดีตเจ้าอาวาสวัดอร่ามมงคล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าอาวาสวัดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน ตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ(สย.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประวัติ[แก้]

พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร) มีนามเดิมว่า เกษร นามสกุล สรสันต์ เกิดเมื่อวันเสาร์ ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2481 ตรงกับวันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 8 บ้านดอนยานาง ต.อุ่มเม่า(ปัจจุบัน ต.ดอนสมบูรณ์) อ.ยางตลาด จ.มหาสารคาม(ปัจจุบัน จ.กาฬสินธุ์) โยมบิดาชื่อ นายเหลื่อม สรสันต์ โยมมารดาชื่อ นางอ่อน สรสันต์

บรรพชา
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ได้เข้าพิธีบรรพชา ที่วัดดอนยานาง ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าอธิการมา จนฺทูปโม เจ้าคณะตำบลอุ่มเม่า เจ้าอาวาสวัดดอนยานาง

เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็ได้อยู่ในสมณเพศ เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและหลักปฏิบัติตามรอยพระอุปัชฌาย์อาจารย์ ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเรื่อยมา

อุปสมบท
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 จึงได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดดดอนยานาง ต.อุ่มเม่า(ต.ดอนสมบูรณ์) อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าอธิการมา จนฺทูปโม เจ้าคณะตำบลอุ่มเม่า

เจ้าอาวาสวัดดอนยานาง เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อได้อุปสมบทแล้วก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจและศาสนประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาไว้มากมายนานัปการ และได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ตลอดถึงการได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูต ประจำหน่วยอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางจาริกไปเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในท้องที่ต่างๆในเขตอำเภอ

การศึกษา
 • พ.ศ. 2512 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)
 • พ.ศ. 2541 สอบได้เปรียญธรรมประโยค 1-2
 • พ.ศ. 2550 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

งานปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2507 เป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างโนนทัน ต.หัวงัว(ปัจจุบัน ต.หนองอิเฒ่า) อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2507 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2517 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2518 เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนยานาง ต.อุ่มเม่า(ปัจจุบัน ต.ดอนสมบูรณ์) อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลอุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2533 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด
 • พ.ศ. 2534 เป็นเจ้าอาวาสวัดอร่ามมงคล อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอยางตลาด
 • พ.ศ. 2554 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2555 เป็นเจ้าอาวาสวัดเหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2521 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูอนุสรธรรมคุณ
 • พ.ศ. 2528 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2534 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2540 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2545 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2549 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2553 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2554 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2556 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ(สย.) ในราชทินนามที่ พระสุนทรธรรมประพุทธ์ [1]

เกียรติประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2534 ได้รับพระราชทานวุฒิบัตรพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาชุมชนจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 • พ.ศ. 2541 ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ในด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/020/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์] เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๐ ข ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ หนา ๕

http://www.mahathera.org/detail.php?module=mati&id=255404120901&title=10 Archived 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

http://news.tlcthai.com/news/231794.html Archived 2013-12-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ ประจำปีพุทธศักราช 2556


ก่อนหน้า พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร) ถัดไป
พระครูวิบูลธรรมาทร (แดง ธมฺมทินฺโน) 2leftarrow.png อยู่ในตำแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดเหนือ

(พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในตำแหน่ง
พระราชธรรมเมธี (ทองใส กิตฺติโก) 2leftarrow.png รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
(พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง