ข้ามไปเนื้อหา

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลวรรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้านิลวรรณ
พระวรวงศ์เธอ
สิ้นพระชนม์22 มิถุนายน พ.ศ. 2443
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลอุไรพงศ์
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลวรรณ (พระนามเดิม: หม่อมเจ้านิลวรรณ อุไรพงศ์; ไม่ปรากฏ - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2443) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว[1]

ในรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระยศเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลวรรณ เมื่อปีระกา พ.ศ. 2438 พระองค์เจ้านิลวรรณ ทรงเป็นแม่กองก่อสร้างสุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารภายหลังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ แม่กองงานพระองค์แรกสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2440[2]นอกจากนี้ยังได้ทรงช่วยงานพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ ซึ่งเป็นพระบิดา ในขณะทรงบังคับบัญชาการกรมช่างศิลาแลกรมแสง และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับราชการในการช่างแสงและการจรต่างๆ รวมถึงยังได้เป็นผู้กำกับช่างแต่งพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ในเวลาเมื่อหล่อแล้วเสร็จนั้น

ในปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ.111) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหม่อมเจ้านิลวรรณ เป็น องคมนตรี[3]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลวรรณ สิ้นพระชนม์เมื่อที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2443 พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดราชาธิวาส วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2443 โดยพระศพของพระองค์ได้พระราชทานเพลิงคราวเดียวกับพระศพของหม่อมเจ้าสารพัดเพ็ชร ในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ [4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  2. สมประสงค์ ทรัพย์พาลี. ๑๐๑ จุลจักรี ๑๐๑ ปี จุลจอมเกล้า. กรุงเทพ : [ม.ป.พ.], พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555. 154 หน้า. ISBN 9786169092605
  3. การพระราชพิธีศรีสัจปาน กาลพระราชทานพระไชยวัฒน์องค์เล็ก แลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แลตั้งองคมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 9 แผ่นที่ 26 วันที่ 25 กันยายน รัตนโกสินทร์ศก 111 หน้า 201
  4. พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๔ เล่ม ๒ หน้า๒ - ๔
  5. ถวายบังคมพระบรมรูป แลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 10 หน้า 368