พระนางซินซ็อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระนางซินซ็อง
พระราชสวามีพระเจ้าแทโจ
พระราชบุตรองค์ชายวังอุก , พระเจ้าอันจง
ราชวงศ์โครยอ
ประสูติ?
คย็องจู
สิ้นพระชนม์?
แคซอง

สมเด็จพระจักรพรรดินีซินซอง ตระกูลคิมแห่งคย็องจู (신성왕후) พระมเหสีองค์ที่ 5 ใน พระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์โครยอ เป็นพระมารดาของ องค์ชายวังอุก พระราชโอรสองค์ที่ 13 และเป็นพระอัยยิกาของ พระเจ้าฮย็อนจง พระราชาลำดับที่ 8

พระราชินีซินซองประสูติที่ คย็องจู ในตระกูลคิมแห่งคย็องจูอันเป็นตระกูลของอดีตพระราชาแห่ง ชิลลา ทำให้พระองค์มีพระอิสริยยศเป็นองค์หญิงแห่งชิลลาเมื่อชิลลาล่มสลายพระองค์ได้อภิเษกกับพระเจ้าแทโจและมีพระโอรสพระองค์เดียวคือ องค์ชายวังอุก