ข้ามไปเนื้อหา

พระดรุณพยุหรักษ์ (บุญเย็น ธนโกเศศ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระดรุณพยุหรักษ์
(บุญเย็น ธนโกเศศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2478 – พ.ศ. 2479
ก่อนหน้าหลวงลือล้ำศาสตร์(เลื่อน ศรีวรรธนะ)
ถัดไปหลวงทรงวิทยาศาสตร์(ทรง ประนิช)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์
ดำรงตำแหน่ง
4 มกราคม พ.ศ. 2479 – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2481
ก่อนหน้าพระสันธิวิทยาพัฒน์
ถัดไปหลวงชุณหกสิการ

พระดรุณพยุหรักษ์ (บุญเย็น ธนโกเศศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรคนที่ 15 ระหว่าง พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2479

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คนที่ 11 ระหว่าง 4 มกราคม พ.ศ. 2479 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2481

ก่อนหน้า พระดรุณพยุหรักษ์ (บุญเย็น ธนโกเศศ) ถัดไป
พระสันธิวิทยาพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คนที่ 11
(4 มกราคม พ.ศ. 2479 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2481)
หลวงชุณหกสิการ
หลวงลือล้ำศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร คนที่ 15
(พ.ศ. 2478พ.ศ. 2479)
หลวงทรงวิทยาศาสตร์