พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ (เสียน สุธมฺโม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ

(เสียน สุธัมโม)
ชื่ออื่นเสียน พวงสมบัติ
ส่วนบุคคล
เกิด25 มีนาคม พ.ศ. 2475 (25 มีนาคม พ.ศ. 2475 (92 ปี) ปี)
มรณภาพ26 มกราคม พ.ศ. 2563
นิกายมหานิกาย
การศึกษาป.4
นักธรรมชั้นโท
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดอินทาราม (วัดใน) จังหวัดนครสวรรค์
อุปสมบท2 เมษายน พ.ศ. 2499
พรรษา68
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอินทาราม (วัดใน)
อดีตเจ้าคณะตำบลพยุหะ-เนินมะกอก

พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ นามเดิม เสียน พวงสมบัติ ฉายา สุธมฺโม (25 มีนาคม พ.ศ. 2475 - 26 มกราคม พ.ศ. 2563) เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งในอำเภอพยุหะคีรี เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม, อดีตเจ้าคณะตำบลพยุหะ-เนินมะกอก

ประวัติ[แก้]

พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ เดิมชื่อ เสียน นามสกุล พวงสมบัติ เกิดเมื่อวัน เสาร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2475 ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 4 ปีวอก บิดาชื่อ นายเฉื่อย พวงสมบัติ มารดาชื่อ นางล้อม สกุลเดิม แป้นแก้ว เกิด ณ บ้านเลขที่ 443 หมู่ที่ 4 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันรวม 8 คน [1]

การศึกษา[แก้]

ได้เรียนหนังสือที่วัดอินทาราม มีอาจารย์นวมเป็นครูสอน ต่อมาได้ย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนประชาธนูทิศ และได้ไปเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร

อุปสมบท[แก้]

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2499 มีพระครูนิสิตคุณากร (กัน คงฺครตโน) วัดเขาแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูนิภาธรโสภณ (ชี อินทงฺกโร) วัดอินทาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูปลัดคุณวัฒน์ (เทิน นนฺทิโย) วัดเขาแก้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ณ พัทธสีมาวัดอินทาราม

วิทยฐานะ[แก้]

 • พ.ศ. 2499 นักธรรมตรี
 • พ.ศ. 2501 นักธรรมโท

ตำแหน่ง[แก้]

 • พ.ศ. 2516 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอินทาราม
 • พ.ศ. 2517 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทาราม [2]
 • พ.ศ. 2526 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลพยุหะ-เนินมะกอก

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ [3]
 • พ.ศ. 2529 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2548 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอก

หน้าที่[แก้]

 • พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระใบฎีกา ฐานานุกรมเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
 • พ.ศ. 2518 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลพยุหะ (อ.ป.ต.)
 • พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นประทวน
 • พ.ศ. 2520 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบบัญชีเงินวัด
 • พ.ศ. 2521 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูต อำเภอพยุหะคีรี
 • พ.ศ. 2520 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการศาสนศึกษาและเผยแผ่ อำเภอพยุหะคีรี
 • พ.ศ. 2522 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงท่องจำพระปาฏิโมกข์
 • พ.ศ. 2522 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมการแผนกธรรม จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

อวสานชีวิต[แก้]

พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ (เสียน สธัมโม) เริ่มอาพาธด้วยโรคชรา เนื่องด้วยทำงานเพื่อหวังพัฒนาวัดอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อน โดยมีพี่น้องของท่าน ได้แวะเวียนมาอุปัฏฐาก และเข้ารับการตรวจรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะศิษยานุศิษย์พาตัวไปรักษา แต่ด้วยการกรำงานอย่างหนัก จึงทำให้มรณภาพ ด้วยอาการสงบที่ กุฏิอินทังกุโร ซึ่งเป็นกุฏิที่พำนักของท่านตั้งแต่ขึ้นรับตำแหน่งเข้าอาวาส เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมอายุ 88 ปี พรรษา 64 [4]

พระราชทานเพลิงศพ[แก้]

ในวัน เสาร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดพระราชทานเพลิงศพ พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ (เสียน สธัมโม) ณ เมรุชั่วคราว วัดอินทาราม เวลา 16.00 น.

เมรุชั่วคราว ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูนิยุตต์ธรรมกิจ (เสียน สธัมโม)

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติวัดอินทาราม อนุสรณ์ครบ 5 รอบ พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ ,หน้า 90
 2. วัดอินทาราม
 3. https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/206/1.PDF พระราชทานสัฐฐาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่มที่ 98 ตอนที่ 206 หน้าที่ 14
 4. https://www.facebook.com/ChmrmKuphayPhyuhakhiri/posts/3129238920422729

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ (เสียน สุธมฺโม) ถัดไป
พระครูนิภาธรโสภณ

(ชี อินทังกโร)

เจ้าอาวาสอินทาราม
(พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2563)
พระฉลวย อนลโส

(รักษาการ)