พรรคราษฎร (พ.ศ. 2517)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคราษฎร
The Party of Commons
หัวหน้าไถง สุวรรณทัต
เลขาธิการไพรรัตน์ วิเศษโกสิน
คำขวัญของราษฎร โดยราษฎร เพื่อราษฎร
ก่อตั้ง19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ที่ทำการ๙๙ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อุดมการณ์เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
เสรีนิยม
ชาตินิยมเสรี[1]
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคราษฎร (อังกฤษ: The Party of Commons) พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนจัดตั้ง ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และ พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ ๘/๒๕๑๗ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 มีนาย ไถง สุวรรณทัต อดีตผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ อดีตเจ้าของหมู่บ้านเศรษฐกิจ ธนบุรี และอดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ 5 สมัยเจ้าของฉายา ผู้แทนขาเดียว หรือ ไถงขาเดียว เนื่องจากโดนคนร้ายปาระเบิดจนขาขวาขาดเป็นหัวหน้าพรรคและนาย ไพรรัตน์ วิเศษโกสิน เป็นเลขาธิการพรรค [2]

การยุบพรรค[แก้]

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[3] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[4]

คณะกรรมการบริหารพรรคราษฎร[แก้]

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1 ไถง สุวรรณทัต หัวหน้าพรรค
2 ไพรรัตน์ วิเศษโกสิน เลขาธิการพรรค

อ้างอิง[แก้]