พรทิพย์ ณรงค์เดช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คุณหญิง
พรทิพย์ ณรงค์เดช
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.
เกิดพรทิพย์ พรประภา
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2489
เสียชีวิต16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (67 ปี)
สัญชาติไทย
อาชีพนักธุรกิจ
มีชื่อเสียงจากผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสดร.เกษม ณรงค์เดช
(พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2556)
บุตรกฤษณ์
ณพ
กรณ์
บิดามารดาถาวร พรประภา
รำไพ พรประภา

คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช (สกลุเดิม; พรประภา) (7 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด และอดีตรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด[1]

อีกทั้งคุณหญิงพรทิพย์ก็ยังทำงานด้านสังคมอีกนับไม่ถ้วน โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมและมูลนิธิต่าง ๆ เช่น มูลนิธิรามาธิบดี มูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติ[แก้]

คุณหญิงพรทิพย์ เป็นบุตรสาว ของดร.ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้ง สยามกลการ กับนางรำไพ พรประภา มีพี่น้อง 3 คน ได้แก่ นางพรทิวา พรประภา คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช และ นายพรเทพ พรประภา

คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี พ.ศ. 2551[2]

ด้านธุรกิจ[แก้]

สยามกลการ[แก้]

คุณหญิงพรทิพย์ เป็นผู้ประธานสยามกลการ หลังจากถาวร พรประภา หรือคุณพ่อของคุณหญิงพรทิพย์เสียชีวิต

แยกตัวกับสยามกลการ[แก้]

คุณหญิงพรทิพย์ได้แยกตัวออกจากสยามกลการ ออกมาปลุกปั้นธุรกิจของตนเองร่วมกับสามี “เกษม ณรงด์เดช” ที่ทำมาก่อนหน้านี้ ในชื่อกลุ่มบริษัท “เคพีเอ็น” (KPN) โดยจะเน้นไปทางธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เป็นหลัก และเป็นบริษัทในเครือ สยามมาฮ่า[3]

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

คุณหญิงพรทิพย์ สมรสกับ ดร.เกษม ณรงค์เดช เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2512 และมีบุตรชายด้วยกัน 3 คน คือ

 • นายกฤษณ์ ณรงค์เดช (ชื่อเล่น: กพ) (เกิด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2513)[4]
 • นายณพ ณรงค์เดช (เกิด 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516)[5]
 • นายกรณ์ ณรงค์เดช (เกิด 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2521)[6]

การเสียชีวิต[แก้]

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 07.00 น คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดชถึงแก่อนิจกรรมลงด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว

รางวัล[แก้]

 • รางวัลนักธุรกิจชั้นนำแห่งปี พ.ศ. 2534
 • รางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2534 จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิขาชีพแห่งประเทศไทย
 • รางวัลสตรีดีเด่นปี พ.ศ. 2536 สาขานักธุรกิจสตรี จากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
 • รางวัลแม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พ.ศ. 2543 (ประทานรางวัลจาก จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่นของโลก พ.ศ. 2543[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. เปิดประวัติ คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช
 2. ปิดตำนาน'คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช'
 3. พลิกปูมหญิงเหล็กธุรกิจยานยนต์ 'พรทิพย์ ณรงค์เดช'
 4. ประวัติกฤษณ์ ณรงค์เดช ข้อมูลล่าสุดของกฤษณ์ ณรงค์เดช
 5. ไม่ธรรมดา! เปิดโปรไฟล์ ไฮโซ "ณพ ณรงค์เดช" ศึกตระกูลดัง พ่อเศร้าลูกปลอมลายเซ็น
 6. ประวัติกรณ์ ณรงค์เดช ข้อมูลล่าสุดของกรณ์ ณรงค์เดช
 7. สิ้นตำนานหญิงเหล็ก คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช เจ้าของอาณาจักรเคพีเอ็น
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๘, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๓๑, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗