พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552

พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 เป็นพจนานุกรมที่ที่รวบรวมศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับประเภทของวรรณกรรม และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมหรือมีปรากฏใช้ในงานวรรณกรรม ที่อธิบายศัพท์โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร -[1] แต่ทั้งนี้ เล็ก พงษ์สมัครไทย จากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม เห็นข้อผิดพลาดหลายประการ เช่นความผิดพลาดในลักษณะของเนื้อหาวิชา ซึ่งเล็ก พงษ์สมัครไทย เห็นข้อผิดพลาดในหน้า 1,2,7,33,38,43,53,255-256,315,358,443,461,510,511,577 นอกจากนั้นยังตั้งข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเก็บศัพท์วรรณกรรมไทยไม่ครบถ้วน รวมถึงภาษาอังกฤษประกอบศัพท์วรรณกรรมไทย และระบบการเขียนหนังสืออ้างอิงที่ไม่แน่นอน ไม่มีหลักในการจัดทำ[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย royin.go.th
  2. เล็ก พงษ์สมัครไทย. "ชำแหละพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552", นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนธันวาคม 2552