ผู้ใช้:Wanchana

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้ใช้คนนี้เคารพและศรัทธาสมเด็จพระสังฆราช
ผู้ใช้คนนี้ชอบและสนใจในเรื่องแมว
ผู้ใช้คนนี้เกิดวันที่ 1 มกราคม 2500
ผู้ใช้คนนี้ใช้ ใช้เอกซ์
ในชื่อ @wanchana
ผู้ใช้คนนี้ใช้ FreeBSD
วินโดวส์เซเว่น ผู้ใช้คนนี้ ใช้ วินโดวส์ 7
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาไพทอน
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาซีพลัสพลัส
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาพีเอชพี
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาเอสคิวแอลได้
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
จาวาสคริปต์ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนจาวาสคริปต์
ผู้ใช้คนนี้สามารถใช้สไตล์ชีต ได้