ผู้ใช้:Vvsiriki

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  วิกิพีเดีย:บาเบล
  thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
  en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
  This user can contribute with an advanced level of English.
  ผู้ใช้ตามภาษา
  ระบบดิวอี้ที่สนใจ
  000 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
  100 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ปรัชญา
  140 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม
  150 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  จิตวิทยา
  170 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  จริยธรรม ศีลธรรม
  200 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ศาสนา
  210 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ศาสนาธรรมชาติ
  300 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  สังคมศาสตร์
  320 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
  330 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  เศรษฐศาสตร์
  360 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ปัญหาสังคม การบริหารสังคม สมาคม
  หน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ
  Vista-advancedsettings.pngผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
  สคริปต์จัดให้
  CVULogo.pngผู้ใช้นี้เป็นหน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ
  และพร้อมปฏิบัติด้วยสคริปต์จัดให้

  มุมมองที่มีต่อวิกิพีเดีย[แก้]

  ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจาก วิกิพีเดียอังกฤษ และเห็นว่านี่เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญมาก มีประโยชน์ทั้งการหาข้อมูลในหลากหลายวิชาสำหรับนักศึกษา และการช่วยเพิ่มความรู้ ขยายทัศนวิสัยของโลกให้กว้างขึ้น เมื่อเห็นความสำคัญเหล่านี้ ผมจึงสมัครสมาชิกวิกิพีเดียไทยเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาแหล่งความรู้สำหรับพี่น้องชาวไทยใหได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้


  ข้อคิดเห็นและความประทับใจแรกหลังจากสมัครสมาชิกวิกิพีเดียไทย[แก้]

  วิกิพีเดียไทยตอนนี้ยังไม่ถึงจุดที่สามารถนำมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคลังคำศัพท์ยังไม่ใหญ่พอ ข้อมูลยังไม่เที่ยงตรง ระบบและการจัดหมวดหมู่ยังสะเปะสะปะอยู่ แต่นี่ไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไม่ได้ การต้อนรับอย่างสนิทสนมและการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทำให้ผมรู้ว่าทีมงานของวิกิพีเดียไทยนั้นมีประสิทธิภาพและเอาจริงเอาจังกับงาน วิกิพีเดียไทยนั้นสามารถเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพได้แน่ครับ


  ปัญหานอกเวลาของวิกิพีเดียไทย[แก้]

  ปัญหาของวิกิพีเดียไทยนั้นไม่ได้อยู่แค่ในโลกคอมพิวเตอร์หรือโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1) ปัญหาของภาษา มีคำศัพท์ใหม่มากมายที่เข้ามาแทรกแทรงในภาษาไทย ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอีกหลากหลายสาขา ทำให้เกิดการงงงวยว่าจะเลือกใช้คำภาษาไหนดี เช่น โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไซเบอร์สเปซ, กระบวนการสันดาปของร่างกาย หรือ เมแทบอลิซึม ชุมนุมนิยม หรือ communitarianism ภาษาไทยนั้นยังไม่ได้มีการใช้ตายตัวในคำศัพท์ใหม่ๆนี้

  2) ปัญหาของบรรทัดฐานทางสังคม (social norm) ความรู้ถูกมองเป็นสิ่งที่แสวงหาได้ทั่วไปสำหรับชาวตะวันตก แต่คนไทยหลายคนกลับเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยัดเยียดให้ในเวลาเรียน และหลายครั้งก็รับอย่างไม่เต็มใจ ทั้งยังไม่คิดแสวงหาจากแหล่งความรู้อื่น หลายต่อหลายคนที่แสวงหาความรู้กลับถูกอิทธิพลกลุ่มเพื่อน (peer pressure) ขัดขวาง และนินทา

  3) ปัญหาของเทคโนโลยี กลุ่มประชากรที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่สามารถใช้วิกิพีเดียได้ ซึ่งก็เป็นส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรไทยทั้งประเทศ


  วิธีแก้ปัญหา[แก้]

  ประเด็นที่ผมพยายามจะพูดก็คิด วิกิพีเดียไทยนั้นไม่สามารถเป็นแหล่งความรู้ที่มีค่าต่อประชากรไทยได้ในเมื่อ1)ผู้คนสับสนเมื่อใช้ 2) ผู้คนไม่เห็นค่า และ 3) ผู้คนเข้าไม่ถึง การจะพัฒนาวิกิพีเดียไทยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มีค่าต่อประชากรไทยนั้นจะเปลี่ยนระบบในโลกคอมพิวเตอร์อย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ ต้องแนะนำวิกิพีเดียให้คนรู้จัก ต้องเชื้อเชิญให้ผู้คนสนใจในการช่วยวิกิพีเดีย และ ต้องมีการพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อให้อินเทอร์เน็ต

  สิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ที่ชาววิกิพีเดียสามารถทำได้ คือการพัฒนาระบบวิกิพีเดียไทยจากภายใน ทั้งคุณภาพและปริมาณ และแนะนำผู้อื่นให้ใช้และช่วย