ผู้ใช้:Sirinut199005/กระบะทราย

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  อเมริกันเอกซ์เพรส (American Express) เป็นที่รู้จักในชื่อ AMEX เป็นบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิต สัญชาติ สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี ค.ศ.1850

  ธุรกิจช่วงก่อตั้ง[แก้]

  ธุรกิจช่วงแรกของ อเมริกันเอกซ์เพรส ไม่ใช้การให้บริการด้านการเงินแต่อย่างใด ธุรกิจแรกของอเมริกันเอกซ์เพรสเป็นธุรกิจการขนส่งด่วนด้วย รถม้าและรถไฟ โดยมีลูกค้ากลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก อเมริกันเอกซ์เพรสก่อตั้งโดย เฮนรี่ เวลส์, วิลเลี่ยม จี ฟาร์โกและ จอห์น บัตเตอร์ฟิลด์ ธุรกิจการข่นส่งเงินสดที่มีกลุ่มธนาคารเป็นลูกค้าหลักได้รับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของ ธนาณัฐ อเมริกันเอกซ์เพรสจึงแก้ไขสถานการณ์ ด้วยการออก ธนาณัฐ ของตนเอง แต่ข้อจำกัดของ ธนาณัฐ อเมริกันเอกซเพรส คือลูกค้าสามารถใช้ขึ้นเงินได้แต่ในสหรัฐอเมริกา เท่านั้น เนื่องจากความไม่แน่นอนของ อัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงิน จึงไม่สามารถขยายบริการอเมริกันเอกซ์เพรส ธนาณัฐ สู่ทวีปยุโรปได้

  เข้าสู่ธุกิจท่องเที่ยว[แก้]

  อเมริกันเอกซ์เพรสเริ่มเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยว โดยเป็นตัวแทนจำหน่าย ตั๋วรถไฟ บริการดูแลสัมภาระ ขายตั๋วชมเมืองตามเมืองท่องเทียวต่างๆของ ทวีปยุโรป นอกจากนี้บริษัทฯ เริ่มให้บริการทัวร์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรป แก่ ชาวอเมริกัน จากเหตุการณ์นี้ อเมริกันเอกซ์เพรส เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะ บริษัทข้ามชาติ
  

  เริ่มเข้าสู่ธุรกิจการเงิน[แก้]

  อมริกันเอกซ์เพรส เริ่มเข้าสุ่ธุรกิจการเงิน เมื่อการออก ธนาณัฐ แบบเดิมมีข้อจำกัดในเรื่องของ อัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงิน อเมริกันเอกซ์เพรสออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เช็คเดินทาง เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปขึ้นเงินใน ทวีปยุโรป ได้ โดย อเมริกันเอกซ์เพรส ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานของ บริษัทฯ ใน ทวีปยุโรป เพื่อรับแลกเช็คเดินทางที่ออกโดยบริษัทฯ ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ทำให้ทางรถไฟทั้งหมดใน สหรัฐอเมริกา ถูกใช้เพื่อขนส่ง ยุทธพันธ์ ทางสงคราม ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจการขนส่ง ที่เคยเป็นธุรกิจหลักของอมริกันเอกซ์เพรส ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ บริษัทฯ จึงมุ่งสู่การทำธุรกิจ ธนาณัฐ และ เช็คเดินทาง เพื่อเป็นธุรกิจหลักแทนธุรกิจที่มีแต่เดิม

  ธุรกิจบัตร[แก้]

  เป็นบริษัทในเครือ อเมริกันเอกซ์เพรส ก่อตั้ง เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการเงิน ในช่วงก่อน สงครามโลกครั้งที่สอง มีผู้อพยพเข้าสู่ สหรัฐเมริกา เป็นจำนวนมาก และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวอเมริกันนิยมเดินทาง การท่องเที่ยว ทั่วโลก อเมริกันเอกซ์เพรส ได้ออกบัตรเพื่อการท่องเที่ยว และพัฒนาเป็นบัตร อเมริกันเอกซ์เพรส ในปี ค.ศ.1958 โดยบัตร อเมริกันเอกซ์เพรส นั้น เป็นแบบ บัตรชาร์ตการ์ด ในช่วงแรก และ อเมริกันเอกซ์เพรส ออกผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค