ผู้ใช้:Rezssi

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระประชานาถมุนี
(พระครูปราโมทย์ประชานุกูล {{{ฉายา}}})
พระอธิการอานันท์ อานันโท
เกิด6 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
อายุ56 ปี
อุปสมบท17 มีนาคม พ.ศ. 2519
พรรษา43
วัดวัดดอนจั่น อ.เมือง
จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระครูปราโมทย์ประชานุกุล (พระประชานาถมุนี) เป็นพระภิกษุฝ่ายอรัญวาสี วัดดอนจั่น ธรรมยุติกนิกาย

ประวัติ[แก้]

กำเนิด[แก้]

พระประชานาถมุนี นามสกุลเดิม อานันท์ คำแสน เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ณ บ้านเลขที่ 152 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บิดาชื่อ นายตา มารดาชื่อ นางเหลียว สกุลเดิม คำแสน บิดามารดามีอาชีพทำไร่ทำสวน ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา 7 คน ดังนี้

 1. พระเสงี่ยม คำแสน
 2. ร้อยตรีปั่๋น คำแสน
 3. นายวิโรจน์ คำแสน
 4. นายปันคำ คำแสน
 5. นางสาววัลยา คำแสน
 6. พระประชานาถมุนี
 7. นางอำไพร คำแสน


อุปสมบท[แก้]

พระประชานาถมุนี ได้บรรพชาที่วัดหลวงฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูถาวรรัตนปัญญา เจ้าอาวาสวัดสามัคคารามฮอด เป็นผู้อุปัชฌาย์


การศึกษา[แก้]

ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่บ้านแถวมะกอก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่บ้านแถวมะกอก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นักธรรมชั้น ตรี,โท สำนักเรียนวัดอินทราราม อำเภอฮอด จังงหวัดเชียงใหม่ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ค่าม้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก วิทยาเขตพะเยา


โครงการ และการช่วยเหลือสังคม[แก้]

 1. โครงการพัฬนาคุณภาพชีวิตเด้กกำพร้าน เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส โดยจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์
 2. โครงการพระสารีบุตร สงเคาราห์อาหารกลางวันแก่โรงเรียนต่งๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ
 3. โครงการนางวิสาขามหาอุบาสิกาสงเคราะห์พี่น้องผู้ตายยากไร้
 4. โครงการพุทธเมตตาสงเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์
 5. โครงการพระอานนท์สงเคราะห์ วันเด็กแห่งชาติ โดยมองของขวัญรางวัลให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ
 6. โครงการใบบุญพระพุทธเจ้าหลวง จัดทำพิธีบวงสรวงเนื่องใน วันปิยมหาราช
 7. โครงการพระราธะพราหมณ์ สงเคราะห์คนชราที่ยากจน ในเขตตำบบฮอด และตำบลนาคอเรือ
 8. โครงการพระโมคคลลานะ พัฒนาอาชีพเพื่ออนาคตแก่เด็กด้อยโอกาส โดยการจัดการศึกษาให้เด็กเรียนรู้ในระดับ ปวช,ปวส และระดับปริญญาตรี
 9. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปีในวัดดอนจั่น
 10. โครงการอ่านพระไตรปิฏก สวดมนต์ ทำสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ราชกาลที่ 9
 11. โครงการให้การศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติแก้ปัญหาสังคม
 12. โครงการ วัดดอนจั่น ปั้นชีวิตเด็กไทย

อ้างอิง[แก้]