ผู้ใช้:Nullzerobot/บริการย้ายหมวดหมู่/รายงาน/กรุ 5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย เหตุผล สถานะ
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2481 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2481 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:16:15
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2482 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2482 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:16:24
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2483‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2483‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:16:34
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2484‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2484‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:16:58
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2485 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2485‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:17:25
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2486‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2486 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:17:42
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2487 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2487‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:17:54
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2488‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2488‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:18:29
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2489‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2489 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:18:44
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2490 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2490 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:19:05
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2491 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2491 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:19:25
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2492 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2492 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:19:41
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2493‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2443‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:20:02
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2494‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2444‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:20:58
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2495 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2445‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:21:02
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2496‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2446 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:21:24
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2497 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2447‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:21:49
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2498‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2448‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:22:01
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2499‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2449 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:22:13
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2500 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2500 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:22:29
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2501 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2501 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:22:41
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2502 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2502 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:23:00
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2503‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2503‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:23:19
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2504‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2504‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:23:42
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2505 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2505‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:23:54
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2506‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2506 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:24:21
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:24:41
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2508‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2508‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:25:03
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2509‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2509 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:25:21
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:25:34
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2511 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2511 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:25:47
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:26:05
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:26:14
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:26:28
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:27:02
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:27:16
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2517 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2517‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:27:38
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2528‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:28:06
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:28:24
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2520 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2520 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:28:48
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2521 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2521 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:28:58
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:29:34
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:29:44
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2524‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2524‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:29:57
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:30:11
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2526‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2526 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:30:24
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2527 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2527‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:30:33
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2528‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2528‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:31:01
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:31:05
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2530 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2530 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:31:18
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:31:29
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:31:43
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:32:01
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:32:31
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:32:58
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:33:20
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:33:36
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538‎ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:33:53
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539‎ หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:34:14
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2530 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:34:22
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2541 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2541 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:34:32
03:19, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยน "องค์กร" เป็น "องค์การ" ตาม (ก) Yes check.svg 2013-04-09 21:34:52
07:58, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระราชวงศ์บูร์บอง-ปาร์มา หมวดหมู่:ราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) __เหตุผล__(แนะนำให้ใส่) X mark.svg 2013-04-10 01:01:47
08:03, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระราชวงศ์ซิซิลีทั้งสอง หมวดหมู่:ราชวงศ์บูร์บง-ซิซิลีทั้งสอง 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) __เหตุผล__(แนะนำให้ใส่) X mark.svg 2013-04-10 02:00:53
16:04, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สหราชรัฐแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่:กลุ่มราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความหลัก Yes check.svg 2013-04-10 17:08:25
16:04, 10 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ศิลปะเกี่ยวกับพระแม่มารีย์และพระบุตร หมวดหมู่:ศิลปะเกี่ยวกับแม่พระและพระกุมาร พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ แม่พระและพระกุมาร Yes check.svg 2013-04-10 17:12:32
04:21, 11 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระราชวงศ์บาวาเรีย หมวดหมู่:เจ้าหญิงบาวาเรีย 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) __เหตุผล__(แนะนำให้ใส่) Yes check.svg 2013-04-11 04:06:40
15:18, 13 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:Citation_templates หมวดหมู่:แม่แบบอ้างอิง Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-04-13 15:19:30
15:18, 13 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:Citation_templates หมวดหมู่:แม่แบบอ้างอิง Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-04-13 15:22:39
15:18, 13 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:Citation_templates หมวดหมู่:แม่แบบอ้างอิง Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-04-13 15:23:56
15:18, 13 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:Citation_templates หมวดหมู่:แม่แบบอ้างอิง Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-04-13 15:26:20
02:43, 14 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ภาพยนตร์เด็ก หมวดหมู่:ภาพยนตร์สำหรับเด็ก Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-04-14 02:43:59
20:00, 14 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดยุกแห่งเทสเชน หมวดหมู่:ดยุกแห่งเทเชิน 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) __เหตุผล__(แนะนำให้ใส่) Yes check.svg 2013-04-14 13:01:14
09:22, 15 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์์โฮลชไตน์-กอททอร์พ หมวดหมู่:ราชวงศ์โฮลชไตน์-กอททอร์พ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) __เหตุผล__(แนะนำให้ใส่) Yes check.svg 2013-04-15 03:00:43
09:22, 15 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์์โฮลชไตน์-กอททอร์พ-โรมานอฟ หมวดหมู่:ราชวงศ์โฮลชไตน์-กอททอร์พ-โรมานอฟ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) __เหตุผล__(แนะนำให้ใส่) Yes check.svg 2013-04-15 03:02:03
10:11, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถ หมวดหมู่:จักรพรรดินีนาถ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความจักรพรรดิ Yes check.svg 2013-04-17 11:08:24
15:57, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สหราชรัฐชวาเบีย‎ หมวดหมู่:กลุ่มชวาเบีย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-17 09:18:50
15:57, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สหราชรัฐบาวาเรีย‎ หมวดหมู่:กลุ่มบาวาเรีย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-17 09:18:57
15:57, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สหราชรัฐฟรังโคเนีย หมวดหมู่:กลุ่มฟรังโกเนีย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-17 09:19:04
15:57, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สหราชรัฐออสเตรีย‎ หมวดหมู่:กลุ่มออสเตรีย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-17 09:19:09
15:57, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สหราชรัฐเบอร์กันดี หมวดหมู่:กลุ่มเบอร์กันดี พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-17 09:19:48
15:57, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สหราชรัฐเลือกตั้งแห่งไรน์ หมวดหมู่:กลุ่มอิเล็กทอรัลเรนิช พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-17 09:20:04
15:57, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สหราชรัฐชวาเบีย‎ หมวดหมู่:กลุ่มชวาเบีย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-17 09:20:04
15:57, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สหราชรัฐแซ็กซอนเหนือ หมวดหมู่:กลุ่มอัปเปอร์แซกซัน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-17 09:20:26
15:57, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สหราชรัฐแซ็กซอนใต้ หมวดหมู่:กลุ่มโลว์เออร์แซกซัน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-17 09:20:37
15:57, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สหราชรัฐไรน์-เวสต์ฟาเลียใต้ หมวดหมู่:กลุ่มโลว์เออร์เรนิช-เวสต์ฟาเลียน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-17 09:20:58
15:57, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สหราชรัฐไรน์เหนือ หมวดหมู่:กลุ่มอัปเปอร์ไรน์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-17 09:21:08
17:49, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:"Template:Football kit" materials หมวดหมู่:แม่แบบชุดฟุตบอล Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนเป็นชื่อไทย + ทดสอบการทำงานบริการ Yes check.svg 2013-04-17 10:49:38
17:49, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:"Template:Football kit" materials หมวดหมู่:แม่แบบชุดฟุตบอล Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนเป็นชื่อไทย + ทดสอบการทำงานบริการ Yes check.svg 2013-04-17 10:54:17
17:49, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:"Template:Football kit" materials หมวดหมู่:แม่แบบชุดฟุตบอล Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนเป็นชื่อไทย + ทดสอบการทำงานบริการ Yes check.svg 2013-04-17 18:17:23
17:49, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:"Template:Football kit" materials หมวดหมู่:แม่แบบชุดฟุตบอล Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนเป็นชื่อไทย + ทดสอบการทำงานบริการ Yes check.svg 2013-04-17 18:21:14
17:49, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:"Template:Football kit" materials หมวดหมู่:แม่แบบชุดฟุตบอล Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนเป็นชื่อไทย + ทดสอบการทำงานบริการ X mark.svg 2013-04-17 18:22:35
17:49, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:"Template:Football kit" materials หมวดหมู่:แม่แบบชุดฟุตบอล Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนเป็นชื่อไทย + ทดสอบการทำงานบริการ Yes check.svg 2013-04-17 18:23:50
17:49, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:"Template:Football kit" materials หมวดหมู่:แม่แบบชุดฟุตบอล Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนเป็นชื่อไทย + ทดสอบการทำงานบริการ Yes check.svg 2013-04-17 18:26:32
17:49, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:"Template:Football kit" materials หมวดหมู่:แม่แบบชุดฟุตบอล Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนเป็นชื่อไทย + ทดสอบการทำงานบริการ Yes check.svg 2013-04-17 18:28:14
17:49, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:"Template:Football kit" materials หมวดหมู่:แม่แบบชุดฟุตบอล Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนเป็นชื่อไทย + ทดสอบการทำงานบริการ Yes check.svg 2013-04-17 18:36:52
18:48, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:All Nippon Airways หมวดหมู่:ออล นิปปอน แอร์เวย์ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-04-17 12:00:45
20:03, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:English_county_location_map_templates หมวดหมู่:แม่แบบแผนที่ท้องที่ในประเทศอังกฤษ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-04-17 13:03:42
21:40, 17 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:Pages containing cite templates with deprecated parameters หมวดหมู่:หน้าที่ใช้แม่แบบอ้างอิงที่มีพารามิเตอร์ล้าสมัย Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-04-17 14:41:27
01:30, 18 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:Fb_team_templates หมวดหมู่:แม่แบบทีมฟุตบอล Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-04-17 18:30:57