ผู้ใช้:Nullzerobot/บริการย้ายหมวดหมู่/รายงาน/กรุ 1

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย เหตุผล สถานะ
  00:43, 30 พฤศจิกายน 2555 (ICT) หมวดหมู่:สัมพัทธภาพพิเศษ หมวดหมู่:ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-11-30 00:50:13
  11:54, 1 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ธงในประเทศต่างๆ หมวดหมู่:ธงแบ่งตามประเทศ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-01 12:21:03
  23:12, 7 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบผสมผสาน หมวดหมู่:ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบผสม B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-08 00:05:24
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-เกาหลีใต้ หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายเกาหลีใต้ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายญี่ปุ่น 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-เดนมาร์ก หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายเดนมาร์ก 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-นอร์เวย์ หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายนอร์เวย์ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-เนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายเนเธอร์แลนด์ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-บังคลาเทศ หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายบังคลาเทศ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-เบลเยียม หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายเบลเยียม 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-โปรตุเกส หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-ฝรั่งเศส หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายฝรั่งเศส 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-พม่า หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายพม่า 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-ฟิลิปปินส์ หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายฟิลิปปินส์ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-มาเลเซีย หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายมาเลเซีย 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-เยอรมัน หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายเยอรมัน 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-รัสเซีย หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายรัสเซีย 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-ลาว หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายลาว 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-เวียดนาม หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-เวลส์ หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายเวลส์ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-สกอตแลนด์ หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายสกอตแลนด์ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-สวิส หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายสวิส 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-สวีเดน หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายสวีเดน 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-สิงคโปร์ หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายสิงคโปร์ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-สเปน หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายสเปน 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-ออสเตรีย หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายออสเตรีย 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-ออสเตรเลีย หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายออสเตรเลีย 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-อังกฤษ หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายอังกฤษ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-อิตาลี หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายอิตาลี 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-อินโดนีเซีย หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายอินโดนีเซีย 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-อเมริกัน หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายอเมริกัน 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  12:58, 11 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-ปาทาน หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายปาทาน 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-11 14:03:39
  11:34, 17 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ยายับยั้งการขับโปรตอน หมวดหมู่:ยายับยั้งการหลั่งกรด Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-17 11:35:18
  11:46, 17 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทย-ลาว หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายลาว Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-17 11:46:21
  11:34, 24 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:CLAMP หมวดหมู่:แคลมป์ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-24 11:46:18
  11:34, 24 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:GNOME หมวดหมู่:กะโนม Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-24 11:48:57
  11:34, 24 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:KDE หมวดหมู่:เคดีอี Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-24 11:50:37
  11:34, 24 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:MP3 หมวดหมู่:เอ็มพีสาม Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-24 11:51:57
  11:34, 24 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:X Window System‏‎ หมวดหมู่:เอ็กซ์วินโดวซิสเต็ม Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-24 11:53:38
  10:46, 24 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ตัวละครใน บูเช็คเทียน จอมนางเหนือแผ่นดิน‏‎ หมวดหมู่:ตัวละครใน บูเช็คเทียนจอมนางเหนือแผ่นดิน‏ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-24 11:56:18
  10:46, 24 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ตัวละครใน ยอดขุนศึกวีรบุรุษตระกูลหยาง‏‎ หมวดหมู่:ตัวละครในยอดขุนศึกวีรบุรุษตระกูลหยาง‏‎ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-24 11:58:18
  10:46, 24 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ตัวละครใน ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน‏‎ หมวดหมู่:ตัวละครในลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน‏‎ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-24 12:03:38
  10:46, 24 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:BSD หมวดหมู่:บีเอสดี Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-24 12:06:18
  10:46, 24 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ตัวละครใน แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง‏‎ หมวดหมู่:ตัวละครในแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง‏‎ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-25 03:33:20
  10:46, 24 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ตัวละครใน บูเช็คเทียนจอมนางเหนือแผ่นดิน หมวดหมู่:ตัวละครในบูเช็คเทียน จอมนางเหนือแผ่นดิน Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-25 03:36:00
  01:38, 29 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:นักกีฬาวูซู หมวดหมู่:นักวูซู B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-29 02:01:03
  01:38, 29 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:นักกีฬาวูซูชาวไทย หมวดหมู่:นักวูซูชาวไทย B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-29 02:02:03
  01:38, 29 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:อินชอน หมวดหมู่:อินช็อน B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-29 02:02:53
  01:38, 29 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากอินชอน หมวดหมู่:บุคคลจากอินช็อน B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-29 02:04:23
  16:00, 29 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:สมเด็จพระราชินีแห่งฮังการี‎ หมวดหมู่:ราชินีแห่งฮังการี‎ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-29 16:02:22
  16:00, 29 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ราชินีอียิปต์‎ หมวดหมู่:ราชินีแห่งอียิปต์‎ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-29 16:03:22
  16:00, 29 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ราชินีโบฮีเมีย‎ หมวดหมู่:ราชินีแห่งโบฮีเมีย‎ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-29 16:57:03
  16:53, 29 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:ราชินีแห่งสหราชอาณาจักร หมวดหมู่:คู่สมรสของพระมหากษัตริย์อังกฤษ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-29 17:27:32
  02:32, 30 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบโซลิดสเตต หมวดหมู่:หน่วยความจำแบบโซลิดสเตต Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-30 02:31:48
  12:52, 30 ธันวาคม 2555 (ICT) หมวดหมู่:หน่วยความจำแบบโซลิดสเตต หมวดหมู่:หน่วยเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบโซลิดสเตต Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2012-12-30 13:01:04
  19:21, 1 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวฝรั่งเศสแบ่งตามเชื้อชาติ‎ หมวดหมู่:ชาวฝรั่งเศสแบ่งตามเชื้อสาย‎ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-01 19:28:57
  19:21, 1 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวออสเตรเลียแบ่งตามเชื้อชาติ‎ หมวดหมู่:ชาวออสเตรเลียแบ่งตามเชื้อสาย‎ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-01 19:29:47
  19:21, 1 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวอเมริกันแบ่งตามเชื้อชาติ‎ หมวดหมู่:ชาวอเมริกันแบ่งตามเชื้อสาย‎ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-01 19:38:08
  19:21, 1 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวเยอรมันแบ่งตามเชื้อชาติ‎ หมวดหมู่:ชาวเยอรมันแบ่งตามเชื้อสาย‎ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-01 19:39:18
  03:10, 17 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ศิลปินคู่ดูโอ หมวดหมู่:วงดูโอ 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-17 04:08:43
  17:18, 21 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:จักรพรรดินครอิสระ หมวดหมู่:เสรีนครของจักรพรรดิ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-21 17:22:07
  08:49, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ยุคกลาง หมวดหมู่:สมัยกลาง พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 09:03:30
  08:49, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ศิลปะยุคกลาง หมวดหมู่:ศิลปะสมัยกลาง พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 09:09:44
  08:49, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สงครามยุคกลาง หมวดหมู่:สงครามสมัยกลาง พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 09:14:40
  08:49, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมยุคกลาง หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมสมัยกลาง พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 09:19:58
  08:49, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ยุคกลางในอิตาลี หมวดหมู่:อิตาลีสมัยกลาง พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 09:21:08
  08:49, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ตำนานยุคกลาง หมวดหมู่:วรรณกรรมสมัยกลาง พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 09:22:38
  11:47, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลที่นับถือศาสนาพุทธ หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 12:01:12
  11:47, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลที่นับถือศาสนาพุทธแบ่งตามสัญชาติ หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนแบ่งตามสัญชาติ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 12:03:22
  11:47, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวเกาหลีใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวเกาหลีใต้ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 12:07:24
  11:47, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาพุทธ หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่น พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 12:09:24
  11:47, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวอังกฤษที่นับถือศาสนาพุทธ หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวอังกฤษ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 12:10:25
  11:47, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวอเมริกันที่นับถือศาสนาพุทธ หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวอเมริกัน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 12:12:57
  11:47, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวจีนที่นับถือศาสนาพุทธ หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวจีน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 12:15:27
  11:47, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวไทย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 12:39:15
  11:47, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวฮ่องกงที่นับถือศาสนาพุทธ หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวฮ่องกง พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 12:41:25
  11:47, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวพม่าที่นับถือศาสนาพุทธ หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวพม่า พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 12:42:55
  11:47, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวเนปาลที่นับถือศาสนาพุทธ หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวเนปาล พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 12:43:45
  11:47, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาพุทธ หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวอินเดีย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 12:44:45
  14:54, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลที่นับถือศาสนาคริสต์ หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 15:03:43
  14:54, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลที่นับถือศาสนาคริสต์แบ่งตามสัญชาติ หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนแบ่งตามสัญชาติ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 15:08:03
  14:54, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนชาวไทย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 15:19:52
  14:54, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวอียิปต์ที่นับถือศาสนาคริสต์ หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนชาวอียิปต์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 15:20:41
  14:54, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาคริสต์ หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนชาวญี่ปุ่น พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 15:22:54
  14:54, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาคริสต์ หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนชาวอินเดีย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 15:24:04
  14:54, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวเกาหลีใต้ที่นับถือศาสนาคริสต์ หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนชาวเกาหลีใต้ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 15:30:05
  14:54, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวเกาหลีใต้ที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกชาวเกาหลีใต้ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 15:32:15
  14:54, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวเกาหลีใต้ที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแตนท์ หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์ชาวเกาหลีใต้ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 15:33:35
  14:54, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวจีนที่นับถือศาสนาคริสต์ หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนชาวจีน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 15:34:35
  14:54, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวอิหร่านที่นับถือศาสนาคริสต์ หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนชาวอิหร่าน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 15:35:25
  14:54, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวเปรูที่นับถือศาสนาคริสต์ หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนชาวเปรู พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 15:36:15
  14:54, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวสวีเดนที่นับถือศาสนาคริสต์ หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนชาวสวีเดน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 15:36:55
  14:54, 22 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวเวียดนามที่นับถือศาสนาคริสต์ หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนชาวเวียดนาม พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-22 15:39:05
  08:47, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลที่นับถือศาสนาอิสลาม หมวดหมู่:มุสลิม พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 09:01:53
  08:47, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามแบ่งตามสัญชาติ หมวดหมู่:มุสลิมแบ่งตามสัญชาติ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 09:03:43
  08:47, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม หมวดหมู่:มุสลิมชาวไทย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 09:26:48
  08:47, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวอเมริกันที่นับถือศาสนาอิสลาม หมวดหมู่:มุสลิมชาวอเมริกัน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 09:29:48
  08:47, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาอิสลาม หมวดหมู่:มุสลิมชาวอินเดีย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 09:31:48
  08:47, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวอียิปต์ที่นับถือศาสนาอิสลาม หมวดหมู่:มุสลิมชาวอียิปต์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 09:33:19
  08:47, 23 มกราคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวจีนที่นับถือศาสนาอิสลาม หมวดหมู่:มุสลิมชาวจีน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) - 2013-01-23 09:34:08