ผู้ใช้:Nullzero/วิทยาการคอมพิวเตอร์/ขั้นตอนวิธีการค้น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การค้นหาทั้งหลาย[แก้]

จาก หมวดหมู่:ขั้นตอนวิธีการค้นหา

ตัวหนา คือตัดสินใจเลือกแล้ว

ชื่อที่เหมาะสม ตัวเลือก เหตุผล ภาษาอังกฤษ บทความ
การค้นหาแบบทวิภาค - ศัพท์บัญญัติ Binary search -
การค้นหาในแนวลึก - ศัพท์บัญญัติ Depth-first search -
การค้นหาในแนวกว้าง - ศัพท์บัญญัติ Breadth-first search การค้นตามแนวกว้าง
- การค้นหาในแนวกว้างเรียงลำดับแบบพจนานุกรม
การค้นหาในแนวกว้างตามการเรียงลำดับแบบพจนานุกรม
- Lexicographic Breadth-First Search Lexicographic Breadth-First Search
- การค้นหาตามค่าทุนอย่างมีเอกรูป
การค้นหาแบบค่าทุนน้อยสุด
การค้นหาระยะทางแบบเอกรูป
- Uniform Cost-Search Uniform Cost-Search
กลวิธีการค้นหาแบบฟีโบนัชชี - - Fibonacci search technique กลวิธีการค้นแบบฟีโบนัชชี
- การค้นหาแบบทวิภาคอย่างมีเอกรูป - Uniform binary search การค้นหาแบบทวิภาคอย่างมีเอกรูป
การค้นหาในแนวลึกแบบวนเพิ่มความลึก - - Iterative deepening depth-first search การค้นเชิงลึกจำกัดแบบวนเพิ่มความลึก
การค้นหาแบบกระโดด - - jump search การค้นแบบกระโดด
การค้นหาแบบกองซ้อนบีม - - Beam stack search การค้นแบบกองซ้อนบีม
การค้นหาแบบจำกัดความลึก - - depth limited search การค้นแบบจำกัดความลึก
การค้นหาแบบค่าดีสุด - - Best-first search การค้นแบบดีที่สุด
การค้นหาแบบบีม - - Beam Search การค้นแบบบีม
การค้นหาแบบสองทิศทาง - - Bidirectional Search การค้นแบบสองทิศทาง
- การค้นหาแบบเบสท์บินเฟิร์สท์ - Best Bin First การค้นแบบเบสท์บินเฟิร์สท์
การค้นหาแบบไตรภาค - เลียนแบบ การค้นหาแบบทวิภาค ศัพท์บัญญัติ Ternary search การค้นแบบไตรภาค
- การค้นหาโดยการประมาณช่วง - Interpolation search การค้นโดยการประมาณช่วง
- การค้นหาแบบเพื่อนบ้านใกล้สุด
การค้นหาแบบข้างเคียงใกล้สุด
- Nearest neighbor search ขั้นตอนวิธีการหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด
- การค้นหาแบบเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว
การค้นหาแบบข้างเคียงใกล้สุด k ตัว
- K-Nearest Neighbour Algorithm ขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด
- การค้นหาแบบเอสตาร์ ตัดคำว่า search algorithm ออกเพราะใน enwp มีไว้แก้กำกวม
ดอกจันอ่านว่าสตาร์ ย่อมาจาก Kleene star คลีนสตาร์
A* ขั้นตอนวิธีเอสตาร์
- การค้นหาแบบบีสตาร์ " B* -
- การค้นหาแบบดีสตาร์ " D* ดีสตาร์
- การค้นหาแบบไอดีเอสตาร์ " IDA* -
- การค้นหาแบบเอสเอ็มเอสตาร์ " SMA* -
- การค้นหาแบบทริปเพิลเอสสตาร์ SSS ย่อมาจาก state space search การค้นหาปริภูมิสถานะ แต่จะไม่นำมาใช้เพราะมันเป็นชื่อเฉพาะ SSS* การค้นปริภูมิสถานะแบบSSS* (ขั้นตอนวิธี)
การค้นหาเฉพาะที่ - - Local search การค้นเฉพาะที่
- การค้นหาแบบมินิแมกซ์ - Minimax algorithm ขั้นตอนวิธีการหาเกณฑ์ค่าเสียโอกาสมากน้อยที่สุด
  • ใช้คำว่าการค้นหา... แทน ...search ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ การค้นหาในแนวลึก, การค้นหาในแนวกว้าง ซึ่งเป็นศัพท์บัญญัติ --Nullzero (พูดคุย) 11:38, 3 ธันวาคม 2555 (ICT)
  • "ขั้นตอนวิธีการค้นหา.." และ "ขั้นตอนวิธี..." เปลี่ยนเป็น "การค้นหา..." ให้หมด (ถ้าไม่มีเลยก็เติม) จะได้ไม่เยิ่นเย้อและเป็นเรื่องประเภทเดียวกัน (ไม่ต้องแปลตาม enwp ทุกคำ) --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Octahedron80 (พูดคุยหน้าที่เขียน)
    • เห็นด้วยครับ แต่ถ้าจะเอาแบบนี้หมด Dijkstra's algorithm ก็จัดเป็นขั้นตอนวิธีการค้นหาเหมือนกัน จะเปลี่ยนเป็นการค้นหาแบบไดค์สตรา ผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะครับ --Nullzero (พูดคุย) 11:38, 3 ธันวาคม 2555 (ICT)