ผู้ใช้:Nooarmza2534

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  St.Peter School
  ตราประจำโรงเรียนนักบุญเปโตร
  ที่ตั้ง
  ข้อมูล
  ชื่ออื่นน.บ.
  ประเภทโรงเรียนคาทอลิก
  สถาปนาพ.ศ. 2402
  หน่วยงานกำกับสพฐ.
  รหัส73100037
  ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1 - ม.6
  สีเหลือง - แดง
  เพลงมาร์ชนักบุญเปโตร
  เว็บไซต์http://www.peter.ac.th/

  โรงเรียนนักบุญเปโตร (อังกฤษ: St's.Peter School) (อักษรย่อ: น.บ.) เป็นโรงเรียนโรมันคาทอลิคแห่งแรกของ ต.ท่าข้าม จ.นครปฐม ประกอบด้วยอาคารเรียน 2 ตึก (ตึกปีเตอร์,ตึกไมเกิ้ล) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ซ.วัดโรมัน ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม

  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • ปรัชญา : ทิ้งสิ่งชั่วร้าย มุ่งหมายสิ่งดี
  • คติพจน์ : ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม
  • ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปท่านนักบุญเปโตรมือซ้ายถือคัมภีร์ไบเบิล ส่วนมือขวากุญแจ โดยในวงกลมตราประจำโรงเรียนจะมีใบมะกอกน้ำซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนอยู่ที่ด้านซ้ายและด้านขวา มีตัวหนังสือกำกับว่า "โรงเรียนนักบุญเปโตร" ปรากฏอยู่ด้านบน
  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นมะกอกน้ำ
  • สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง และ สีแดง
   • สีฟ้า หมายถึง
   • สีขาว หมายถึง

  ประวัติโรงเรียน[แก้]

  การก่อตั้งโรงเรียน[แก้]

  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2402 เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนวิชาภาษาไทยควบคู่กับศาสนา ตามหลักสูตรของทางมิสซังโรมันคาทอลิกโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ มีบาทหลวง เอมิล วิกตอร์ เบเช เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประชาบาลชนิดประชาชนจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2465 ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลท่าข้าม 1 (นักบุญเปโตร) โดยมี บาทหลวง เรอเน แปร์รอส , บาทหลวง เอมิล วิกตอร์ เบเช และ นายเช้ กิจสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการโรงเรียน อาคารเรียนสมัยนั้นเป็นอาคารเรียนตึก 2 ชั้น 1 หลัง ต่อมาในพ.ศ. 2492 บาทหลวงอันตน เอมมานุแอล เดชังป์-แบร์แยร์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงกิจการของโรงเรียน จากโรงเรียนประชาบาลกลับมาเป็นโรงเรียนราษฎร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ตั้งชื่อเช่นเดียวกับวัดว่า “โรงเรียนนักบุญเปโตร” มีบาทหลวงอันตน เอมมานุแอล เดชังป์-แบร์แยร์ เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียน นายสุทิน เต่งตระกูล ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ดำเนินกิจการในลักษณะของโรงเรียนราษฎร์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาการเป็นโรงเรียนประชาบาลอยู่ 27 ปี เมื่อกลับมาดำเนินกิจการเป็นโรงเรียนราษฎร์อีกครั้งหนึ่ง สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทางโรงเรียนขอขยายชั้นเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ. 1) ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ. 3) ในปี พ.ศ. 2511 และได้ทำการปรับปรุงการเรียนการสอนเรื่อยมา ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนได้นำ Internet มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน การติดต่อสื่อสารระบบ Online ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องรับรอง ห้องสหการ พัฒนาวงดนตรีไทย วงโยธวาทิต ปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงลานจอดรถด้านหลังอาคารปีเตอร์ ริมแม่น้ำท่าจีน จัดให้มีครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นักเรียนทุกระดับการศึกษา ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ฝึกปฏิบัติการในห้องศูนย์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ฝึกการประหยัดและการเก็บออมกับธนาคารโรงเรียนซึงเป็นธนาคารจำลองได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารออมสิน

  ผู้อำนวยการโรงเรียนนักบุญเปโตรคนแรก[แก้]

  หลักสูตรของทางมิสซังโรมันคาทอลิกโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ มีบาทหลวง เอมิล วิกตอร์ เบเช เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรทำหน้าที่เป็นครูใหญ่

  ที่ตั้งโรงเรียนนักบุญเปโตร[แก้]

  โรงเรียนนักบุญเปโตร 20 ม.3 ซ.วัดโรมัน ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

  เกี่ยวกับโรงเรียนนักบุญเปโตร[แก้]

  • ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต : บาทหลวงอดิศักดิ์ สมแสงสรวง
  • ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน  : ซิสเตอร์อาภาวดี นีลวัชระ

  ติดต่อสอบถาม[แก้]

  บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน[แก้]

  • น้องน้ำฝน มิสทีนไทยแลนด์

  ดูเพิ่ม[แก้]

  รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

  แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]