ผู้ใช้:N.M./TWC

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การแข่งขันตอบคำถามวิกิพีเดียภาษาไทย (อังกฤษ: Thai Wikipedia Challenge : TWC) เป็นโครงการหนึ่งของวิกิมีเดียประเทศไทย ที่จะส่งเสริมการใช้วิกิพีเดียในสถานศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ควบคู่กับโครงการการจัดตั้งชุมนุมวิกิพีเดียในโรงเรียน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการร่างโครงการและวางแผนการดำเนินงาน

คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน[แก้]

  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
  2. ผู้แข่งขันทุกคนจะต้องมีบัญชีผู้ใช้หรือสมัครบัญชีผู้ใช้ในวิกิพีเดียภาษาไทย แล้วสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในหน้าโครงการวิกิมีเดียประเทศไทยในเว็บไซต์เมต้าวิกิ โดยกรอกข้อมูลผู้สมัครบนใบสมัครออนไลน์และส่งใบรับรองสภาพนักเรียนที่ ? ภายในวันเวลาที่รับสมัคร

เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน[แก้]

บทความที่มีอยู่ในวิกิพีเดียภาษาไทยทั้งหมดรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับวิกิพีเดียและโครงการที่เกี่ยวข้อง ผู้แข่งขันสามารถค้นหาข้อมูลในวิกิพีเดียหรือเว็บไซต์อื่นๆเพื่อใช้ในการตอบคำถามได้ในช่วงการแข่งขัน

วิธีการแข่งขัน[แก้]

การแข่งขันจะเป็นการแข่งขันออนไลน์ ผู้แข่งขันจะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีความพร้อมในช่วงเวลาที่แข่งขัน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่

  • รอบที่ 1 จะเป็นการแข่งขันโดยจะต้องตอบคำถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ลงบนหน้าคำถามของโครงการภายในเวลาที่กำหนด โดยผู้แข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะผ่านการเข้าแข่งขันในรอบที่ 2
  • รอบที่ 2 จะเป็นการแข่งขันโดยจะต้องตอบคำถามตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ในรูแบบของปรนัย 5 ตัวเลือก ปรนัยหลายตัวเลือก และอัตนัย โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นอันดับหนึ่ง,อันดับสอง และอันดับสามจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล

ชุดคำถาม[แก้]

คำถามแต่ละข้อจะถูกเสนอโดยอาสาสมัครจากวิกิพีเดียและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ (รวมถึงผู้แข่งขัน) ส่งเข้าทางอีเมลของโครงการเพื่อให้กรรมการรวบรวมและคัดเลือกคำถามเบื้องต้น และกรรมการจะคัดกรองคำถามให้เหลือจำนวนที่ใช้สำหรับการแข่งขัน และสุดท้ายกรรมการชุดหนึ่งจะเป็นผู้ประสานงานและตรวจคำตอบ

ตัวอย่างคำถาม[แก้]

รางวัล[แก้]

เกียรติบัตรจากทางวิกิมีเดียและรางวัลอื่นๆ สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1,รองชนะเลิศอันดับ 1,รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบในรอบที่ 2

ผู้ดำเนินการ[แก้]

อาสาสมัครจากวิกิมีเดียประเทศไทยและโครงการที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ในการบริหารการแข่งขัน จัดทำแบบคำถาม-เฉลย จัดทำและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน