ผู้ใช้:Matable

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  Matable
  Matable
  วันเกิด19 สิงหาคม พ.ศ. 2535
  อาชีพพนักงานบริษัท
  เพศชาย
  สรรพนามเรา/คุณ/เขา
  สถานที่อยู่บ้าน
  สิ่งที่สนใจนาซี
  ประวัติศาสตร์ด้านสงครามโลก
  ศาสนา
  เพศ
  อื่นๆ
  ติดวิกิพีเดียรุนแรง
  ระดับทักษะชาววิกิพีเดีย
  Flag map of Germany (1939).svgผู้ใช้คนนี้มีความสนใจใน
  ไรช์ที่สาม

  ภาษิตประจำใจ[แก้]

  "Si Vis Pacem, Para bellum"
  "ถ้าอยากมีสันติสุข ก็จงเตรียมรับมือสงคราม"

  ดาวเกียรติยศ[แก้]

  WWFlagsBarnstar.jpg ดาวสงครามโลก
  ขอมอบให้ผู้ใช้:Matable ผู้ที่มีส่วนร่วมในการเขียนบทความเกี่ยวกับสงครามโลกอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 13:52, 20 พฤศจิกายน 2559 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งนาซีเยอรมนี
  ขอมอบให้แก่คุณ Matable กับการมีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับนาซีเยอรมนีอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 06:38, 9 ธันวาคม 2559 (ICT)
  BoNM - European Union Hires.png ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปยุโรป
  ในฐานะที่ผมเป็นผู้ดูแลหลักของโครงการวิกิทวีปยุโรป กระผมขอมอบดาวเชิดชูเกียรตินี้ให้คุณ Matable สำหรับการมีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับทวีปยุโรปอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย)22:41, 1 พฤษภาคม 2560 (+07)
  Order of Yesona.svg เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งเยโซนา
  ในฐานะที่ผมเป็นผู้นำของสหพันธสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนเยโซนาที่ไร้สาระนุกรม ผมขอมอบ เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งเยโซนา ให้กับคุณ Matable สำหรับการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในวิกิพีเดีย ครับ Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 05:32, 7 พฤษภาคม 2560 (+07)
  Team Barnstar Hires.png ดาวทีมเวิร์ก
  ผมขอมอบให้กับผู้ที่ช่วยให้เกิดความสามัคคีในการทำงานอันเป็นความร่วมมือที่ดีเพื่อวิกิพีเดียครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (Talk) 13:20, 24 พฤษภาคม 2560 (+07)
  Military barnstar 03.svg ดาวการทหาร
  ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับการทหาร อย่างมีนัยยะสำคัญ --B20180 (คุย) 17:39, 5 กรกฎาคม 2561 (ICT)
  BoNM - Germany Hires.png ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเยอรมนี
  ขอมอบดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเยอรมนีให้แก่คุณ Matable สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 01:31, 30 กันยายน 2561 (ICT)
  ดาวแวร์มัคท์
  ขอมอบดาวแวร์มัคท์ให้แก่คุณ Matable สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับแวร์มัคท์อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 16:52, 20 มีนาคม 2563 (+07)
  Aviation 04 Barnstar.png ดาวเกียรติยศเครื่องบินทหาร
  ขอมอบดาวเกียรติยศเครื่องบินทหารให้แก่คุณ Matable สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับเครื่องบินทหาร อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 21:20, 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

  ดาวอาวุธ[แก้]

  Barnstar Weapons.png ดาวอาวุธ
  ขอมอบดาวอาวุธให้แก่คุณ Matable สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับอาวุธอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 21:22, 25 กรกฎาคม 2563 (+07)