ผู้ใช้:ManSP1996

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  RIP ปัจจุบันผู้ใช้คนนี้ได้ถึงแก่กรรมแล้ว การมีส่วนร่วมของผู้ใช้คนนี้หลังปี 2561 ถูกจัดการโดยผู้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้คนนี้


  msผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาแม่
  Bahasa ibunda pengguna ini adalah Bahasa Melayu.
  th-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยได้ในระดับชำนาญ
  This user is able to contribute with a near-native level of Thai.
  sou-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาใต้ได้ในระดับสูง
  ค่นช่ายค่นนี้แลงต๋ายได้โข่ดดี
  en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
  This user can contribute with an advanced level of English.
  Dharmacakra flag (Thailand).svgผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
  Songkhla mermaid.jpg ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสงขลา
  22ผู้ใช้คนนี้อายุ 22 ปี
  Flag of Malaysia.svgผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
  ประเทศมาเลเซีย มากเป็นพิเศษ