ผู้ใช้:Jahoon5881

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
วิกิพีเดีย:บาเบล
koผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่
이 사용자는 한국어모어입니다.
en-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
This user can contribute with a basic level of English.
ja-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับพื้นฐาน
この利用者は簡単な日本語ができます。
th-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
This user does not understand Thai
or understands with difficulties.
ผู้ใช้ตามภาษา