ผู้ใช้:Finopantai/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มินทร์ อิงค์ธเนศ[แก้]

มินทร์ อิงค์ธเนศ
เกิดเกาสฺยง,ไต้หวัน[1]
ถิ่นพำนักกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
สัญชาติไทย ไทย
อาชีพผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอส พี วีไอ จำกัด
ผู้ก่อตั้งและประธาน
กลุ่มบริษัทแอดวานซ์ รีเสิร์ช
กรรมการ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

พ.ศ.2525 - ปัจจุบัน
เว็บไซต์www.svoa.co.th
www.itcity.co.th
www.ar.co.th


แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ เกิดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2497 ที่ประเทศไต้หวัน [2][3] หลังจากสำเร็จการศึกษาด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์จาก Fu Hsing Institute of Technology ประเทศไต้หวัน อายุ 21 ปี เขาได้เดินทางไปการทำงานครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยการเป็นพ่อค้าขายของที่ระลึกจากเอเชีย และผู้จัดการภัตตาคาร

หลังจากนั้น เมื่ออายุ 25 ปี [4]คุณพ่อของเขาได้ชักชวนให้มาทำงานที่ประเทศไทย เป็นผู้บริหารโรงงานผลิตเหล็กเส้น ในปี พ.ศ. 2525 เขาได้ก่อตั้ง บริษัท สหวิริยา อินฟอร์เทค คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นผู้คิดค้นและริเริ่มทำไมโครคอมพิวเตอร์ภาษาไทยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ชั้นนำมากมายหลายยี่ห้อในระดับโลกจนกระทั่งเปลี่ยนชื่อเป็น “เอสวีโอเอ” ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ รีเสิร์ช โดยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530


ผลงานหนังสือ[แก้]

 1. ผมชื่อ...แจ๊ค [5]
 2. สายรุ้ง
 3. หุ่นไล่กา
 4. สู่ศักราช 2000 (พ.ศ. 2537) [6]
 5. ผมทำได้ คุณก็ทำได้ (พ.ศ. 2540)
 6. ก้าวข้ามศตวรรษ (พ.ศ. 2537 [7]
 7. แจ๊คสอนน้อง (พ.ศ. 2541) [8]
 8. ล้มแล้วลุก (พ.ศ. 2544)
 9. คิดต่าง อย่าง แจ็ค (พ.ศ. 2558)[9]


รางวัลที่เคยได้รับ[แก้]

ปีที่ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ
2556
บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในงานบุคคลคุณภาพแห่งปี จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2551
Special Award (Best under a $Billion) – The Region’s Top 200 Companies จัดโดย Forbes Asia
2551
BaiPho Business Award จัดโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์
2540
Global Service Award จัดโดย California School of Professional Psychology
2539
Marketing Management Award จัดโดย Asian Institute of Management ร่วมกับ Thailand Management Association และ Far Eastern Economic Review
2537
Top Ten Outstanding Companies in Thailand ในงาน Management 2000 จัดโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Asiaweek

กิจกรรมสังคมต่าง ๆ[แก้]

ปี กิจกรรม
2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (ส.พ.จ.ท.)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2540 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิสร้างเสริมไทย
2536 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งทุนการศึกษาอิงค์ธเนศ
2555 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และงบประมาณสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2554 - 2555 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ฯพณฯ สุชาติ ธาดาธำรงเวช)
2554 - 2555 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(ฯพณฯ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ)
2548 - 2552 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2548 - 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
2548 - 2549 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(ฯพณฯ สมชาย สุนทรวัฒน์)
2547 - 2552 กรรมการสภามหาวิทยาลัยDominican University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
2546 - 2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยบูรพา
2546 - 2548 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง)
2545 - 2553 กรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
2545 - 2553 กรรมการอำนวยการวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2545 - 2546 ที่ปรึกษาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สำนักนายกรัฐมนตรี
2544 - 2551 กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจระดับสถานีตำรวจ
สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยากองบังคับการตำรวจนครบาล 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2539 - 2540 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ฯพณฯ ประจวบ ไชยสาส์น)
2533 - 2537 กรรมการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2531 - 2533 กรรมการสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานด้านการกุศล[แก้]

มูลนิธิสร้างเสริมไทย[แก้]

มูลนิธิสร้างเสริมไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2540 โดย แจ็ค มินทร์ อิงค์เธนศ

อ้างอิง[แก้]

 1. http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=5138
 2. ผมชื่อแจ๊ค, 2537, หน้า24, กลุ่มบริษัท สหวิริยา โอเอ
 3. ก้าวข้ามศตรววรษ, สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,[1] 1 ตุลาคม 2540, หน้า. 355.ISBN 974-00-0884-4
 4. http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=1723
 5. ผมชื่อแจ๊ค, 2537, หน้า24, กลุ่มบริษัท สหวิริยา โอเอ
 6. สู่ศักราช 2000, กลุ่มบริษัท สหวิริยาโอเอ, มีนาคม 2537
 7. ก้าวข้ามศตรววรษ, แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ, สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, [2] 1ตุลาคม 2537, ISBN 974-00-0884-4
 8. แจ๊คสอนน้อง, บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชั่น จำกัด (ปัจจุบัน คือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)) , 2541
 9. Jack Out of The Box : คิดต่างอย่างแจ็ค, ISBN 9786167731087

บรรณานุกรม[แก้]

 • แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ, ผมชื่อแจ๊ค, สำนักพิมพ์ เอสวีโอเอ, 2537
 • แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ, สายรุ้ง, สำนักพิมพ์ เอสวีโอเอ
 • แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ, หุ่นไล่กา, สำนักพิมพ์ เอสวีโอเอ
 • แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ, สู่ศักราช 2000 (พ.ศ. 2537), สำนักพิมพ์ เอสวีโอเอ
 • แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ, ผมทำได้ คุณก็ทำได้ (พ.ศ. 2540), สำนักพิมพ์ เอสวีโอเอ
 • แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ, ก้าวข้ามศตรววรษ สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 1 ตุลาคม 2540, ISBN 974-00-0884-4
 • แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ, แจ๊คสอนน้อง (พ.ศ. 2541), สำนักพิมพ์บริษัท เออาร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด (ปัจจุบัน คือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))
 • แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ, ล้มแล้วลุก (พ.ศ. 2544), สำนักพิมพ์ เอสวีโอเอ
 • แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ, Jack Out of The Box : คิดต่างอย่างแจ็ค, สำนักพิมพ์มูลนิธิสร้างเสริมไทย, ISBN 9786167731087