ผู้ใช้:Ampere

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Joined 20 March 2005

thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่


Current Articles[แก้]

Watched Articles[แก้]

Recent Articles[แก้]

Wiki Tools[แก้]

References[แก้]

Wiki Lists[แก้]

Languages in TH Wiki[แก้]

39 Languages Ampere 16:58, 23 มิ.ย. 2005 (UTC) ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษากรีก ภาษาเกาหลี ภาษาเขมร ภาษาคาซัค ภาษาจอร์เจีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาดิเวฮิ ภาษาตากาล็อก ภาษาเตตุม ภาษาเติร์กเมน ภาษาทมิฬ ภาษาทอค พีซิน ภาษาทาจิก ภาษาเนปาลี ภาษาบิสลามา ภาษาเบงกาลี ภาษาเปอร์เซีย ภาษาโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศส ภาษาพม่า ภาษาพาชตู ภาษามาเลย์ ภาษามองโกเลีย ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาละติน ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม ภาษาสเปน ภาษาอาร์เมเนีย ภาษาอาหรับ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาอุซเบก ภาษาอูรดู ภาษาฮินดี ภาษาฮีบรู

Friends[แก้]

Jung Bnithi Jittat Parinya Arm