ผู้ใช้:Agree~thwiki

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  Agree
  Agree~thwiki
  วันเกิดพ.ศ. 25xx
  อาชีพนักเรียน
  เพศไม่ระบุ
  สรรพนามเรา/คุณ/เขา
  สถานที่อยู่นครสวรรค์
  เริ่มเขียนพ.ศ. 2551
  สิ่งที่สนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
  ความตั้งใจทำความดีให้ถึงพร้อม