ผู้ใช้:กรุณาเคารพไปรเวซี่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

[1][2]อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง

อ้างอิงที่ไม่มีชื่อต้องมีเนื้อหา

อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง อ้างอิงที่ไม่มีชื่อต้องมีเนื้อหา ธรรม ๘ อย่าง ที่ควรให้เกิดขึ้น ได้แก่ มหาปุริสวิตก ๘ คือ ธรรมนี้ของผู้มีความปรารถนาน้อย ธรรมนี้ของผู้สันโดษ ธรรมนี้ของผู้สงัด มิใช่ของผู้ยินดีในความคลุกคลี ธรรมนี้ของผู้ปรารภความเพียร ธรรมนี้ของผู้เข้าไปตั้งสติไว้ ธรรมนี้ของผู้มีจิตตั้งมั่น ธรรมนี้ของผู้มีปัญญา ธรรมนี้ของผู้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องหน่วงให้เนิ่นช้า

  1. ข้อ[๔๕๑]ทสุตตรสูตร ปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย สุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑
  2. ข้อ[๔๕๑]ทสุตตรสูตร ปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย สุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑