ผู้บริหารฝ่ายการตลาด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด (อังกฤษ: chief marketing officer (CMO) หรือ Global marketing officer หรือ marketing director) เป็นตำแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมทางการตลาดขององค์กร ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารตราสินค้า การสื่อสารการตลาด (เช่น การโฆษณา การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์) การวิจัยทางการตลาด การจัดการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย ราคา และงานบริการลูกค้า

ผู้บริหารฝ่ายการตลาดเป็นตำแหน่งที่โดยทั่วไปแล้วจะรายงานให้กับกรรมการผู้จัดการ สำหรับรองประธานกรรมการอาวุโส รองประธานกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการตลาดอาวุโส ที่ดูแลยุทธศาสตร์การตลาด อาจรายงานโดยตรงกับผู้บริหารฝ่ายการตลาด[1]

อ้างอิง[แก้]