กรรมการผู้จัดการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กรรมการผู้จัดการ (อังกฤษ: managing director, MD) ในภาษาอังกฤษแบบบริติช หรือ ประธานบริหาร (อังกฤษ: chief executive officer, CEO) ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน คือ ตำแหน่งสูงสุดในบริษัทหรือหน่วยงาน

ในบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หรือบริษัทครอบครัว ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดมักจะเป็นตำแหน่ง "กรรมการผู้จัดการ" แต่งตั้งมาจากผูู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนี้ ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการจะดำรงตำแหน่งเอง หรือแต่งตั้งเครือญาติมาดำรงตำแหน่ง แตกต่างจากตำแหน่ง "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร" ที่มักจะพบในบริษัทขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนี้จะได้รับการสรรหาและแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งอาจเป็นบุคคลจากภายในบริษัทหรือบุคคลจากภายนอกบริษัทก็ได้ มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างและได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]