ปลาซิว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปลาซิว (อังกฤษ: Minnow) เป็นชื่อสามัญในภาษาไทยที่เรียกปลาน้ำจืดขนาดเล็กหลายชนิด ในหลายสกุล ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) อันดับปลากินพืช เช่น สกุล Rasbora ที่มีลำตัวยาว ตัวใส, สกุล Danio, สกุล Esomus ที่มีหนวดยาวเห็นชัดเจน, สกุล Laubuca ที่มีรูปร่างอ้วนป้อม โดยมากแล้วเป็นปลาที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ ขนาดลำตัวไม่เกิน 5 เซนติเมตร หากินบริเวณผิวน้ำ

แต่ก็ยังมีหลายสกุล หลายชนิดที่กินเนื้อหรือกินลูกปลาเล็กเป็นอาหาร และมีขนาดลำตัวใหญ่กว่านั้น เช่น ปลาซิวอ้าว (Luciosoma bleekeri) หรือ ปลาสะนาก (Raiamas guttatus) เป็นต้น

โดยปลาจำพวกปลาซิวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ ปลาบ้า (Leptobarbus hoevenii) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดได้ถึง 80 เซนติเมตร[1]

นอกจากนี้แล้ว ปลาซิว ยังอาจจะเรียกรวมถึงปลาในวงศ์อื่นหรืออันดับอื่นได้อีกด้วยที่มีรูปร่าง ลักษณะคล้ายเคียงกัน เช่น ปลาซิวแก้ว (Clupeichthys aesarnensis) ในวงศ์ปลาหลังเขียว (Clupeidae) อันดับปลาหลังเขียว หรือ ปลานีออน (Paracheirodon innesi) ในวงศ์ปลาคาราซิน (Characidae) อันดับปลาคาราซิน เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว คำว่า ปลาซิวในนัยทางภาษาไทยใช้เปรียบเทียบกับคนขี้ขลาดหรือใจไม่สู้ ว่า "ใจปลาซิว" เพราะปลาซิวโดยมากเป็นปลาที่ตายง่ายมากเมื่อพ้นจากน้ำ นอกจากนี้แล้วยังมักถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบคู่กับปลาสร้อยว่า "ปลาซิว ปลาสร้อย" หมายถึง สิ่งที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่มีความสำคัญนัก เพราะปลาทั้งสองจำพวกนี้เป็นปลาขนาดเล็ก พบได้ทั่วไป[2]

ตัวอย่างสกุลปลาซิว[แก้]

(ที่อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน)[แก้]

  • Amblypharyngodon (สกุลปลาซิวเจ้าฟ้า)
  • Boraras (สกุลปลาซิวแคระ)
  • Danio (สกุลปลาซิวใบไผ่)
  • Elopichthys (สกุลปลาแบมบูซ่า)
  • Esomus (สกุลปลาซิวหนวดยาว)
  • Laubuca (สกุลปลาท้องพลุ)
  • Leptobarbus (สกุลปลาบ้า)
  • Luciosoma (สกุลปลาซิวอ้าว หรือ ซิวควาย)
  • Raiamas (สกุลปลาสะนาก)
  • Rasbora (สกุลปลาซิว)
  • Sawbwa (สกุลปลาซิวซอ-บวา)
  • Trigonostigma (สกุลปลาซิวข้างขวาน)

(ที่อยู่นอกวงศ์ปลาตะเพียน)[แก้]

  • Clupeichthys (สกุลปลาซิวแก้ว)
  • Paracheirodon (สกุลปลานีออน)
  • Oryzias (สกุลปลาซิวข้าวสาร)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ชวลิต วิทยานนท์. ปลาน้ำจืดไทย. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2544. 116 หน้า. หน้า 39. ISBN 974-475-655-5
  2. ความหมายของคำว่า "ซิว" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]