ปริมาตรเลือดไหลเวียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

Effective circulating volume (ECV) หรือปริมาตรเลือดที่ส่งผลต่อการไหลเวียนอย่างแท้จริง เป็นปริมาตรของเลือดในหลอดเลือดแดงซึ่งมีผลทำให้เนื้อเยื่อต่างๆ มีเลือดไปหล่อเลี้ยง โดย ECV เป็นปริมาณซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (dynamic) และไม่สามารถวัดได้ มนุษย์น้ำหนัก 70 กิโลกรัมจะมี ECV ประมาณ 0.7 ลิตร แนวคิดเรื่อง ECV เช่นนี้ใช้ในการทำความเข้าใจสรีรวิทยาของระบบหัวใจหลอดเลือดและสรีรวิทยาของไต

แม้โดยทั่วไปแล้ว ECV จะค่อนข้างขึ้นกับปริมาตรสารน้ำนอกเซลล์ หรือ ECF แต่ภาวะหรือโรคบางอย่างอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง ECV กับ ECF ไม่ขึ้นตรงกันอย่างตรงไปตรงมา ภาวะเหล่านี้เช่น หัวใจวายเลือดคั่ง ตับแข็ง เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ร่างกายของผู้ป่วยอาจมีสารน้ำนอกเซลล์มากขึ้น แต่ ECV ลดลง ทำให้มีอาการของการขาดน้ำ เป็นต้น

การลดลงของ ECV อาจกระตุ้นการหลั่งเรนิน กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก และกระตุ้นการหลั่งพรอสตาแกลนดินได้ ทั้งหมดนี้มีผลต่อการไหลของเลือดที่ไปเลี้ยงไตและการกรองเลือดผ่านไต และอื่นๆ