ประมวลกฎหมายแพ่งสวิส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประมวลกฎหมายแพ่งสวิส
Swiss civil code 1907.jpg
ซีวิลเกเซทซ์บุคฉบับแรกสุดใน ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450)
ข้อมูลทั่วไป
วันประกาศ10 ธันวาคม ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450)
วันเริ่มใช้10 ธันวาคม ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2455)
เว็บไซต์
อังกฤษบรรพ 1-4 (บุคคล, ครอบครัว, มรดก, ทรัพย์สิน)บรพ 5 (หนี้)

ประมวลกฎหมายแพ่งสวิส (เยอรมัน: Zivilgesetzbuch; อังกฤษ: Civil Code; ฝรั่งเศส: Code civil; อิตาลี: Codice civile) เป็นประมวลกฎหมายแพ่งแห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2455) มาจวบจนปัจจุบันนี้ ประมวลกฎหมายนี้ได้อีกชื่อว่า "ประมวลกฎหมายแพ่งสวิส ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1912" (Swiss Civil Code of 10 December 1907)

ประมวลกฎหมายแพ่งสวิสเป็นผลงานการร่างของออยเกิน ฮูเบอร์ (|Eugen Huber) นักกฎหมายชาวสวิส เนื่องจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์มีภาษาทางการหลายภาษา เมื่อร่างเสร็จแล้วก็ได้รับการแปลจากฉบับภาษาเยอรมัน เป็นภาษาฝรั่งเศสโดย วีร์ชีล โรสแซล (Virgile Rossel) และเป็นภาษาอิตาลีโดย เบรนโน แบร์โตนี (Brenno Bertoni) ตามลำดับ

ประมวลกฎหมายฉบับนี้ร่างขึ้นโดยมีประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (Bürgerliches Gesetzbuch) เป็นต้นแบบหลัก และมีประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส (Code civil) เป็นต้นแบบรอง ประมวลกฎหมายแพ่งสวิสยังมีอิทธิพลต่อการจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งเป็นของตนเองในหลาย ๆ ประเทศ เช่น ประเทศเปรู ประเทศตุรกี และประเทศไทยด้วย

อ้างอิง[แก้]