บันทึกนภา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในวิชาเทววิทยาและมนุษยปรัชญา บันทึกนภา (อังกฤษ: Akashic records) หรือ อากาศานุกรม (มาจากศัพท์สันสกฤตว่า आकाश "อากาศ" อันแปลว่าท้องฟ้า) คือประมวลองค์ภูมิทั้งหมดของมวลมนุษย์ ทั้งการกระทำ, คำพูด, ความคิด, อารมณ์ และเจตนา ซึ่งได้เคยเกิดขึ้นมาในอดีต กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต นักเทววิทยาเชื่อว่าองค์ภูมิเหล่านี้จะถูกจารึกไว้ในร่างปราศกายเนื้อระดับอนุภาคที่เรียกว่ากายทิพย์ (Etheric body) แม้บันทึกนภานี้จะปรากฏหลักฐานโดยเรื่องเล่าแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์[1][2][3]

นักเทววิทยาชาวอังกฤษ อลิซ ไบลีย์ (Alice Bailey) ได้อธิบายว่าบันทึกนภานั้น เปรียบเสมือนม้วนฟิมล์ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มีความยาวอย่างเหลือคณานับ บันทึกความประสงค์และความเป็นไปทั้งหมดบนผืนแผ่นดินโลกของดาวเคราะห์ดวงนี้ ผู้ที่ได้รับชมม้วนฟิมล์นี้จะเห็นภาพความเป็นไปทั้งหมดของมนุษย์ทุกผู้ชนตั้งแต่โลกถือกำเนิด ความเป็นไปและวิวัฒนาการของวงศ์สัตว์โลกทั้งมวล ตลอดจนกรรมทั้งหมดของทุกดวงจิตมนุษย์ตั้งแต่ถือกำเนิดเป็นดวงจิตขึ้นมา[4] การได้รับชมม้วนฟิมล์นี้อาจสามารถอธิบายถึงการมีญาณหยั่งรู้อนาคต อย่างไรก็ตาม มีผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะสามารถจำแนกออกว่าภาพที่ตนเห็นเป็นแค่ความฝันที่เกิดขึ้นจากจิตนาการหรือเป็นภาพจากบันทึกนภา

อ้างอิง[แก้]

  1. Ellwood, Robert S. (1996). "Theosophy". ใน Stein, Gordon (บ.ก.). The Encyclopedia of the Paranormal. Prometheus Books. pp. 759–66. ISBN 978-1-57392-021-6.
  2. Regal, Brian (2009). Pseudoscience: A Critical Encyclopedia. Greenwood. p. 29. ISBN 978-0-313-35507-3. Other than anecdotal eyewitness accounts, there is no evidence of the ability to astral project, the existence of other planes, or of the Akashic Record.
  3. Drury, Nevill (2011). Heaven: The Rise of Modern Western Magic. New York: Oxford University Press. p. 308. ISBN 978-0-19-975100-6.
  4. Alice Bailey. Light of the Soul on The Yoga Sutras of Patanjali – Book 3 – Union achieved and its Results (1927)