อนุภาค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อนุภาค หมายถึงสสารที่มีปริมาณน้อยมากหรือเล็กมาก อาจหมายถึง

ในเคมี
ในฟิสิกส์
  • อนุภาคที่เล็กกว่าอะตอม ซึ่งอาจหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • อนุภาคมูลฐาน คืออนุภาคซึ่งเป็นองค์ประกอบของอนุภาคที่ใหญ่กว่า หรือเรียกอีกอย่างว่า อนุภาคพื้นฐาน
    • Composite particle คือสถานะที่ติดตรึงกันระหว่างอนุภาคมูลฐานต่าง ๆ
    • อนุภาคจุด คือ อนุภาคในอุดมคติที่ไม่มีปริมาตร

ในบริบทอื่น ๆ: