บริการข้อความสื่อประสม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บริการข้อความสื่อประสม (multimedia messaging service) หรือเอ็มเอ็มเอส (MMS) เป็นการส่งข้อความประกอบสื่อประสม แทนที่จะส่งเป็นข้อความที่มีตัวอักษรอย่างเดียวซึ่งเรียก "บริการข้อความ" หรือเอสเอ็มเอส

เอ็มเอ็มเอสนั้นรองรับการส่งรูปภาพสี ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงจากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยที่โทรศัพท์มือถือเครื่องของผู้รับนั้น จะต้องสามารถรับเอ็มเอ็มเอสรองรับการใช้จีพีอาร์เอสและถ้ายิ่งเป็นเอ็ดจ์ก็จะสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น และก่อนที่จะรับ-ส่งเอ็มเอ็มเอสได้นั้น จะต้องตั้งค่าโทรศัพท์และขอเปิดใช้บริการเอ็มเอ็มเอสและจีพีอาร์เอสจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือก่อนด้วย เอ็มเอ็มเอสนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเอสเอ็มเอส และถ้าขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป ก็จะไม่สามารถส่งได้ จำเป็นจะต้องมีการปรับขนาดให้เล็กลง ซึ่งโดยปกติจะมีอัตราค่าบริการที่แพงกว่าเอสเอ็มเอสแล้วแต่ผู้ให้บริการ ดังนั้นเอ็มเอ็มเอสจึงเป็นการส่งข้อมูลอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งคล้าย ๆ กับ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ บลูทูท เพียงแต่ทั้งสองอย่างนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเท่านั้นเอง ก็แล้วแต่เรา ว่าจะเลือกแบบไหน