บทวันทามารีย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระนางมารีย์ที่ชาวคาทอลิกให้ความเคารพ

บทวันทามารีย์ (อังกฤษ:ave maria)เป็นบทภาวนาสำหรับสรรเสริญพระนางมารีย์พรหมจารีซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นบทภาวนาที่สำคัญมากของคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิก เพราะเป็นบทที่ต้องใช้ในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นการสวดสายประคำหรือพิธีต่างๆ

ความเชื่อเกี่ยวกับบทวันทามารีย์[แก้]

บุญราศีอาลัน เดอ ลา รอช ได้บอกไว้ว่า บทวันทามารีย์เป็นบทภาวนาจากสวรรค์ที่มีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าจะเข้าใจ มีเพียงพระเยซูเจ้าผู้ทรงบังเกิดจากพระแม่มารีย์เท่านั้น ที่สามารถอธิบายให้เราเข้าใจได้ ความหมายอันยิ่งใหญ่ที่สุดของบทภาวนานี้อยู่ที่พระแม่มารีย์ บทภาวนานี้มาจากสวรรค์ และเชื่อกันว่ากาเบรียลอัครทูตสวรรค์เป็นท่านแรกที่ได้สวดบทภาวนานี้ 

บทวันทามารีย์[แก้]

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

ความหมายของบทวันทามารีย์[แก้]

ส่วนแรกของบทจะเป็นการสรรเสริญพระนางมารีย์และพระบุตรของพระนาง คือพระเยซูเจ้า เป็นส่วนที่มีมาตั้งแต่กาเบรียลสวด

ส่วนที่2 (สันตะมารีย์....) จะเป็นส่วนขอพรจากพระนางมารีย์ซึ่งประพันธ์โดยพระศาสนจักรเมื่อปีค.ศ.430