น้ำมันหอมระเหย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

น้ำมันหอมระเหย (อังกฤษ: essential oil) เป็นน้ำมันที่สกัดได้มาจากพืชเช่น ส่วนดอก ใบ ผล ลำต้น มาใช้ในการบำบัดตามศาสตร์สุคนธบำบัด ซึ่งแปลว่าการบำบัดโดยการใช้กลิ่น

โดยทั่วไปน้ำมันหอมระเหยจะถูกสกัดด้วยการกลั่น และถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอม เครื่องสำอาง สบู่ ธูปและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มความหอม และบางครั้ง ทำให้คนผ่อนคลายได้ด้วย

วิธีการผลิต[แก้]

การกลั่น[แก้]

ปัจจุบัน น้ำมันหอมระเหยส่วนใหญ่ เช่น ลาเวนเดอร์ เปปเปอร์มินต์ น้ำมันต้นชาและยูคาลิปตัส มาจากการกลั่น โดยใส่วัตถุดิบพืช ซึ่งประกอบด้วยดอก ใบ ไม้ เปลือกไม้ ราก เมล็ดหรือเปลือกใส่ถ้วยกลั่นเหนือน้ำ เมื่อน้ำร้อนแล้ว ไอน้ำจะผ่านวัตถุดิบพืช เกิดเป็นไอสารประกอบระเหยง่าย ไอไหลผ่านขด ที่ซึ่งจะควบแน่นกลับเป็นของเหลว แล้วมีการเก็บรวบรวมในภาชนะบรรจุ

   โดยส่วนใหญ่จะกลั่นโดนใช้น้ำร้อนหรือไอน้ำ เพื่อต้องแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากพืช เช่น ส่วนดอก ใบ ผล และลำต้น ในการสกัดโดยใช้ความร้อนจะทำให้สารละลายจากพืชออกมา กลายเป็นไอซึ่งจะปนอยู่กับน้ำร้อนหรือไอน้ำ ส่วนการสกัดด้วยความเย็นจากเครื่องควบแน่น ไอน้ำที่ได้จากน้ำมันหอมระเหยจะควบแน่นกลายเป็นของเหลว ทำให้น้ำมันหอมระเหยและน้ำเกิดการแยกชั้นกัน การกลั่นน้ำมันหอมระเหยที่ใช้โดยทั่วไปมี 3 วิธี ได้แก่

1.การกลั่นด้วยน้ำร้อน (Water distillation & Hydrodistillation) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการกลั่นน้ำมันหอมระเหย วิธีการคือ บรรจุพืชลงในหม้อกลั่น เติมน้ำจนท่วมพืช และต้มจนน้ำเดือด เมื่อน้ำเดือดจะเกิดการระเหยเป็นไอ ไอน้ำจะช่วยพาน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพืชออกมาพร้อมกัน ซึ่งส่วนที่ใช้ในการสกัดจะใช้พืชสด เพราะในพืชสดจะมีชั้นน้ำอยู่ เมื่อสกัดจะได้ปริมาณน้ำมันหอมระเหยมากกว่าการสกัดพืชที่แห้ง

2.การกลั่นด้วยน้ำและไอน้ำ (Water and Steam distillation) วิธีนี้เป็นการกลั่นโดยเอาน้ำผสมกับพืช เมื่อต้มน้ำให้เดือดไอน้ำจะผ่านส่วนผสมของพืช ทำให้น้ำมันหอมระเหย เกิดการระเหยกลายเป็นไอน้ำ เมื่อกลายเป็นไอน้ำก้จะถูกทำให้เย็นลง เพื่อจะนำไปแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากน้ำ วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายสุดในการสกัด อีกทั้งคุณภาพที่ได้ยังออกมาดีอีกด้วย นิยมใช้มากในด้านการค้า

3.การกลั่นด้วยไอน้ำ (Direct Steam distillation) ้วิธีนี้จะนำพืชไปต้มแยกกับน้ำ หรือให้ไอน้ำเข้าไปยังพืชที่ต้องการสกัด เมื่อพืชได้รับความร้อนจะได้สารหอมระเหยอออกมาพร้อมกับไอน้ำ ผ่านเครื่องควบแน่นจะกลั่นตัวออกมาเป็นของเหลวได้น้ำมันหอมระเหยและน้ำ เกิดการแยกชั้น 2 ชั้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

[2]