นิติสัมพันธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน


นิติสัมพันธ์ (อังกฤษ: legal relation) คือ สัญญาหรือข้อตกลงต่างๆที่มีผลในทางกฎหมาย เช่น ความเกี่ยวพันระหว่างทนายความกับลูกความ หรือระหว่างคู่สัญญา เป็นต้น

อ้างอิง[แก้]

  • ราชบัณฑิตยสถาน. (2551, 7 กุมภาพันธ์). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <คลิก>. (เข้าถึงเมื่อ: 12 กันยายน 2552).
  • "Legal relation". (2008). The Free Dictionary. [Online]. Available: <click>. (Accessed: 12 September 2009).